69 Rundhaug på Solheim, Øvre Foss

Garden Foss er en av ytterbygdas eldste garder og ble ryddet langt tilbake i eldre jernalder. Gravhaugen eller Rundhaugen er ca. 10 skritt i diameter og 1,5 m høy og den har et søkk i midten. Gravhaugen ble automatisk fredet 13.7 1973.

Bilde 2 – Rundhaugen sett fra innersiden på tomten. Foto: Trym Bergtatt, 15.7.2020.
Bilde 3 – Kartutsnitt fra Kulturminnedatabasen viser hvor kulturminne 3291 er lokalisert.

Fra Kulturminnesøk-databasen står følgende:
«Denne Rundhaugen er klart markert og tydelig i terrenget. Bygd av jord med enkelte stein på en bergknaus. Den er bevokst med gress og furutrær. Kulturminne ID er: 3291 og den er datert jernalder.»

 RELATERTE TAVLER
< 11 Søyleruiner Vestby sag >
< 70 Foss gard fra eldre Jernalder >
< 58 Plassen Bråten >