112 Sølvskjerpet i Mjerskaugkollen

I åsen nedenfor Mjerskaugkollen har det vært leting etter sølv. Sølvskjerping foregikk her på begynnelsen av 1900-tallet og Almar J. Hauger (1863-*) fra Spydeberg søkte stortinget om midler til forsøksdrift hvor det ble en høring den 16. februar 1934. Resultatet av behandlingen fra Stortinget i 1934 vet vi ikke sikkert, men søket ble finansiert av kjøpmenn fra Kristiania.

Bilde 1 – Her er et utsnitt fra referatet etter høring i Stortingen fra Almar J. Hauger, Spydeberg. Foto: Lena Mjerskaug.

Skjerpingen ble foretatt av noen «Haugenkarer» som var fra Knapstad området. De bodde i drengestua på Nes hvor det til tider lå mye knust stein utenfor drengestua. Det ble sagt at de fant sølv, men drivverdig var det ikke. «De hadde til dynamitten, men ikke til å lønne folka» ble det sagt.

Bilde 2 – Her er et av sprengningsgropene som ble laget for å lete etter sølvåren rundt
Mjerskaugkollen. Foto: Hans Kristian Jensen, 2015.

Det er funnet 3 sprenggroper like ved «Kristofferstein» og det ble også sprengt i Dragehula eller i nærheten av den.

Bilde 3 – Langs denne fjellkanten ble det utført minst 2 sprengninger. Man kan fortsatt se resultatet av bruddet. Heller ikke her ble det funnet noe spennende. Foto: Trym Bergtatt, November 2020.

Det ble aldri funnet nok sølv for å starte en drivverdig gruvedrift her i Mjerskaugkollen. Gneis som hovedbergart er ikke det beste utgangpunktet for sølvforekomster.

Bilde 4 – En sølvstuff (trådsølv) fra Kongsberg. Slike består av nesten 100% rent sølv. De er sjeldne på verdensbasis, men var vanlige i Kongsberggruvene. Bergverksmuseet har bevart sølvstuffer på opp i mot 50 kg. Foto: Aram Dulyan, Natural History Museum, London, Februar 2016.

Det er sulfidbærende pegmatitter som bærer sølv eller gull. Blyglans har 7–9 % sølv og det knuses på et «skeidebord» hvor natriumcyanid tilsettes for å utvinne sølvet.

Bilde 5 – Peder Mogensen Kinck (1691-1757).

Sogneprest Peder Mogensen Kinck (1691-1757) var prest i Enebakk fra 1719 til 1751. Han fortalte fra prekestolen at han drømte om en sølvskatt gjemt i en hule i Dragåsen og at det lå en sølvåre fra Dragåsen østover under Mjær og opp til Lysern. Det resulterte i folkevandring i skogen rundt Mjerskaugkollen på jakt etter sølvskatter. Ingen har noensinne funnet verken skatten eller en sølvåre verdt å utvinne.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Aftenposten Historie (08.03.2023) – En mystisk åskam med dårlig rykte
↗️ Store Norske Leksikon (15.08.2020) – Kongsberg sølvverk
↗️ Store Norske Leksikon (30.09.2019) – Sølv
↗️ Store Norske Leksikon (09.01.2020) – Norsk Bergverksindustri …
↗️ Spydeberg Prestegård – Informasjon om Jacob N. Wilse …
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 110 Dragehula
➡️ 111 Dragåsen bygdeborg
➡️ 113 Oppmålingstårn Mjerskaugkollen
➡️ 118 Jettegryter Mjerskaugkollen
➡️ 120 Kristofferstein
➡️ 157 Allemannsretten
➡️ 166 Fangstgrop på Mjerskaug