112 Sølvskjerpet i Mjærskaukollen

Under arbeid!
Sølvskjerping foregikk her på begynnelsen av 1900-tallet og var finansiert av kjøpmenn fra Kristiania. Skjerpingen ble foretatt av noen «Haugenkarer» som var fra Knapstadområdet. De bodde i drengestua på Ness hvor det til tider lå mye knust stein utenfor drengestua. Det ble sagt at de fant sølv, men drivverdig var det ikke. «De hadde til dynamitten, men ikke til å lønne folka» ble det sagt.

Bilde 1 – Her er et av sprengningsgropene som ble laget for å lete etter sølvåren rundt
Mjærskaukollen. Foto: Hans Kristian Jensen, 2015.

Det er funnet 3 sprenggroper like ved «Kristoffersteinen» og det ble også sprengt i Dragehula eller i nærheten av den. Det er sulfidbærende pegmatitter som bærer sølv eller gull. Blyglans har 7–9 % sølv og det knuses på et «skeidebord» hvor natriumcyanid tilsettes for å utvinne sølvet. Det ble aldri funnet nok sølv for å starte en drivverdig gruvedrift her med Gneis som hovedbergart.

Bilde 2 – Peder Mogensen Kinck (1691-1757).

Sogneprest Peder Mogensen Kinck (1691-1757) var prest i Enebakk fra 1719 til 1751. Han fortalte fra prekestolen at han drømte om en sølvskatt gjemt i en hule i Dragåsen og at det lå en sølvåre fra Dragåsen østover under Mjær og opp til Lyseren. Det resulterte i folkevandring i skogen rundt Mjærskaukollen på jakt etter sølvskatter. Ingen har noensinne funnet hverken skatten eller en sølvåre verdt å utvinne.

https://snl.no/Norsk_bergindustrihistorie