21 Husmannsplassen Sollia

Øvre Kjepperud hadde en husmannsplass som het Sollia. Den lå på sletta sør for gården, men ingen som lever i dag har sett hus der. Ennå er det merker etter en kjeller der. Sollia under Kjepperud ble ryddet sør på eiendommen til den nåværende Øvre Kjepperud rundt 1790 årene. Siste notering om folk som bodde der er fra en dame som døde i 1808, da 66 år gammel. Denne plassen er ikke nevnt i noen skrifter etter de harde nødsåra, men navnet Sollia blir husket den dag i dag. Det sies at alle som bodde der døde av hungersnød.

Husmannsplassen Sollia før utbygningen startet. Bildet er lånt fra Enebakk historielag.
Her ligger tuftene etter Husmannsplassen Sollia inneklemt i Østmarkskollen boligfelt. Se link fra Kulturminnesøket.

Notater fra Enebakk Historielag sin utredning av boplassen

Dette er noen notater fra tiden 2006-2010 rundt selve prossessen om å ivareta denne arven for ettertiden.

17/08-2010 Rydding av tuftene etter husmannsplassen Sollia

Enebakk historielag startet denne helgen arbeidet med å rydde tuftene etter husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen i Ytterbygda. Sollia og et lite område omkring tuftene ble vernet av Enebakk kommune i 2006. Enebakk historielag har ventet på at byggeprosessen av eneboligene på begge sider skal sluttføres, slik at pynting og rydding på Sollia kunne påbegynnes. Denne helgen startet kulturminnegruppa arbeidet med å rydde sti opp til plassen. Stien skal gruslegges, det skal settes opp en benk på Sollia, samt en plakett som forteller plassens historie. Med dette vil tuftene etter Sollia bli en fin historisk og grønn oase midt i det nye byggefeltet på Østmarkskollen. Prosjektet er planlagt sluttført høsten 2010.

21/10-2006 Ryddeaksjon på Sollia igangsatt

Kulturminneverngruppa startet denne uka en ryddeaksjon på husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen. Etter tidligere avtale med Block Watne skal nå tuften ryddes før snøen kommer, slik at alt er klart til byggestart våren 2007. Alle busker skal ryddes bort og steinene etter tuften plasseres i kjellerhullet. På denne måten kommer ingenting til skade under sprengningsarbeidene som starter til våren.Vi kommer tilbake med mer info om hvordan det skal se ut på Sollia etterhvert.

25/5-2006 Befaring Sollia

Etter en svært konstruktiv befaring på stedet med kulturminneverngruppa, ordfører Tore Tidemann og Block Watne sist fredag, er det nå enighet om at tuftene etter Sollia vil bli bevart for ettertiden. Det viste seg at kommunens plassering av Sollia på kartet var noe feilaktig og at en bevaring derfor vil medføre minimale endringer i den opprinnelige utbyggingsplanen. Block Watne har allikevel gått med pi ytterligere justeringer for å kunne sikre de gamle tuftene. Enebakk historielag berømmer ordføreren for å ha tatt ansvar i denne saken og hans engasjement har vært helt avgjørende. Block Watne har på sin side også vist stor vilje til dialog og kommet med flere konstruktive løsninger. Vi takker også Østmarkas venner og deres leder Steinar Saghaug for verdifull bistand, blant annet for full støtte på lederplass i siste nummer av medlemsbladet «Nytt fra Østmarka». Sammen med Østmarkas venner og Fortidsminneforeningen håper nå Enebakk historielag at denne saken har vist viktigheten av å få på plass en kulturminneplan for Enebakk kommune.

Det vil neppe bli igangsatt arbeid i området der Sollia ligger sommeren 2006, men på oppfordring fra Block Watne har Kulturminnegruppa nå sikret området omkring Sollia med plastbånd, slik at det tydelig går frem hvor tuftene ligger.

Linken til Enebakk historielag finner du her!