87 Husmannsplassen Durud

Under arbeid!

Durud under Vik gård lå før under Enebakk prestegard og er fra en gammelnorsk gard som ble nedlagt etter Svartedauden. Durud ble omtalt i jordboka på 1390-tallet og Enebakk prestebol eide dette i 1316. Durud var antakeligvis den gang en seter. I notater fra 1737 hørte tomten til Vik. Navnet Duru kommer av due eller dufa og skriftform på 1300-tallet ble Dufurud. Ola Østensen (1645-1720) var husmann her på 1600-tallet.

Det er funnet en skafthulløks på gården som er 12,5cm lang. Den er datert Senneolitikum (yngre steinalder) og oppbevares på Kulturhistorisk museum i Oslo. Enebakk kommune solgte Durud i 1938 til svigersønnen til Johan Olsen (1860-1930). Hovedhuset er et svært gammelt tømmerhus med svalgang over to høyder, restaurert i 1953. Fjøset er fra 1980 og stall fra 1983. Stabbur og kjone er  revet.

Stedet «Kjærringstykket» fikk navnet sitt etter et gammelt sagn om ei kjerring fra Ekebergdalen som frøs i hjel på byveien som passerer gården.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER