72 Flora langs Tangenelva

Dersom du tar turen ned til Vestby bru og tar stien fatt helt ned til Tangen bru, vil du oppleve en helt fortryllende nærhet til naturen. Tangenelva har et yrende fugle og dyreliv og planter og vegetasjon som bare må oppleves. Dette kun et steinkast fra asfalt og hovedvei.

Hva er flora og fauna?

Flora og fauna refererer til plante- og dyreliv. De innfødte plante- og dyreliv i en geografisk region er ofte referert til som regionens flora og fauna. Begge er kollektive vilkår og henviser til grupper av plante- eller dyreliv som er spesifikke for en region eller en tidsperiode. For eksempel kan flora og fauna av en varm-region bestå av tropisk til varm-tempererte vegetasjon og eksotiske fuglearter.

Per definisjon er flora et ord av latinsk opprinnelse og henviser til Flora, gudinnen av blomster. Flora kan referere til en gruppe av planter, en disquisition av en gruppe planter, samt bakterier. Flora er roten av ordet blomster, som betyr vedrørende blomster.
Fauna kan referere til dyreliv eller klassifisering av dyr i en bestemt region, tidsperiode, eller miljø. Dyrelivet er også latinske opphav. I romersk mytologi Fauna var søster av Faunus, god ånd av skog og vidder. Flora og fauna i et gitt område kan vanligvis forklares i biologiske termer å inkludere slekt og plante- og dyreliv, deres foretrukne voksende eller avl vaner, og deres tilknytning til en annen i miljøet også. I tillegg til geografiske grupperinger, hjelper miljøet også videre klassifiseringer av flora og fauna. For eksempel refererer akvatiske fauna og flora en region til plante- og dyrelivet som finnes i vann i eller rundt en geografisk region.

Bilde 1 – Iris pseaudacorus L. eller sverdlilje som den heter på norsk, er villig i midtre del av Tangenelva, spesielt langs Steinkistedammen. Foto: Trym Bergtatt, 19.06.2022.

Biologer og miljøvernere studere flora og fauna for en rekke årsaker. Bevaring og konservering, samt å få nye biologiske forståelser – er bare noen få grunner til flora og fauna er viktig for forskere. Flere organisasjoner, inkludert Fauna and Flora International (FFI), arbeider sammen for å bruke sin forskning og funn til videre politikk på bevaring og konservering, samt biologisk mangfold.

Miljødirektoratet fikk utført en kartlegging (ID BN00045555) den 14.06.2017 for å avdekke det biologiske mangfoldet langs elven. Under her er en liste over floraen som ble funnet under kartleggingen.

Bilde 2 – Her er et kart over Tangenelva fra kartleggingen hvor området med sårbar og viktig vegetasjonen er markert. Tavlen står ved den røde prikken i kartet. Foto: Trym Bergtatt, 20.06.2022.

NB! Det er flere som lurer på hvorfor det ikke står nevnt Blåveis og Hvitveis i listen. Vårblomstene Blåveis, Hvitveis, Maigull, Gullstjerne, Fiol, Gjøkesyre, Marianøkleblom og Liljekonvall  fullfører sine livssykluser og setter frø før løvtaket på løvtrær stenger for lyset utover våren. Rapporten er laget for perioden juni når disse er ferdige med sin syklus.

Planter:
I feltsjiktet langs elveleiet inngår bl.a. Ballblom, Bekkeblom, Blekstarr, Bringebær, Broddtelg, Engsoleie, Engsyre, Firblad, Flaskestarr, Fredløs, Fuglevikke, Gjerdevikke, Grøftesoleie, Gulflatbelg, Gullris, Hengeving, Hundegress, Hundekjeks, Kvassdå, Lundrapp, Mjødurt, Myrhatt, Norsk Mure, Nyresoleie, Ormetelg, Prestekrage, Rød Jonsokblom, Rødkløver, Sennegress, Skogburkne, Skogkløver, Skogsivaks, Skogsnelle, Skogstorkenebb, Skvallerkål, Slyngsøtvier, Springfrø, Stornesle, Strutseving, Sverdlilje, Sølvbunke, Tiriltunge, Vendelrot og Åkersnelle.

Bilde 3 – En stor Bekkeblom kommer opp hvert år. Foto: Trym Bergtatt, 19.06.2020.

Vegetasjon:
Her inngår Gråor, Svartor, Ask, Bjørk, Spisslønn, Hegg, Selje, Osp og Gran. I de nedre deler mot Mjær er det et skogsparti med Gråor og Hegg hvor også Gråselje og Istervier kommer inn.


Tangenelva utgjør en elvestrekning mellom innsjøene Våg (126 moh.) og Mjær (110 moh.) – noe som utgjør et totalt fall på kun 16 m. Og når man tenker på at elven har hatt opp til 5 oppgangssager fra 1600-tallet frem til 1800-tallet, har det vært behov for mange oppdemninger underveis.

Bilde 4 – Slik kan vannstanden i elven se ut i dag, regulert, men med mulighet for vesentligere større vannføring under mye nedbør. Foto: Rita Nyquist, 19.06.2022.

Tangenelva er om lag 1 km lang og den har en forholdsvis stor vannføring til tider. Rolige og mer strømutsatte partier forekommer. I 2021 ble det installert en ny løsning som forenkler justeringen av mengden vann som renner ut fra Våg. Dette har nå medført at man i dag lettere kan regulere vannstanden i Våg – og spesielt i elven.

Bilde 5 – Et bilde av stien langs Tangenelva hvor man kan se betongfundamentene til vannrørene som drev mølla i sin tid. Foto: wikipedia.no.

Dersom du er interessert i å lære mer om Fauna og Flora når du er ute på tur her i Ytterbygda, kan jeg anbefale deg å laste ned en app som du kan bruke for å artsbestemme planter og dyr du tar bilder av.
Mobilappen heter Artsorakelet og kan lastes ned for Android telefoner her eller for iPhone her.


LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 134 Gråhegre ved Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 136 Toppdykker ved Mjær >
< 137 Enkeltbekkasin ved Mjær >
< 138 Storskarv ved Mjær >
< 139 Aska på Bjerkeland >
< 141 Sangfugler ved Tangenelva >
< 142 Løvskog som habitat >
< 143 Sivspurv ved Mjær >
< 144 Rørsanger ved Mjær >
< 146 Fossekall i Tangenelva >