61 Villaer fra 1950-tallet

I høringsforslaget fra Enebakk kommune ligger det to villaer fra 1950-tallet som vurderes som vernet. Tiurveien 27/29 er en av regionens best bevarte villaer med hager. Slike hus blir gjerne glemt i bevaringssammenheng fordi de opprinnelig var ganske alminnelige og med beskjedent og enkelt formspråk. Det er få urørte eksemplarer igjen i Enebakk og Akershus.

Tiurveien 29: Villa med eternittkledning fra 1950-tallet ønskes fredet gjennom kulturminneloven i høringsplan fra kommunen.
Tiurveien 27: Villa i mur fra 1950-60 tallet ønskes også sikret gjennom kulturminneloven i høringsplanen fra kommunen.
Et typisk postkassestativ fra 1950-tallet står også intakt mellom disse to tomtene og er foreslått vernet.

Forslaget fra kommunen er å vurdere en fredning gjennom kulturminne-loven av anleggene Tiurveien 29 og 27 – inkludert postkassestativ som var gjennomgående fra 1950-tallet.
TEMAPLAN for kulturminner og kulturmiljøer i Enebakk 2016 – 2010 kan hentes ned som PDF dokument her.