131 Husmannsplassen Bergsvik

Under arbeid!

Denne plassen som ligger 1 km fra Vik og rett før Grav, byttet navn fra Hansegrav til Bergsvik da den ble solgt i 1922 til Osvald Stang fra Stang fra Stranda.

Bilde 1 – Flyfoto av Bergsvik gård hvor man ser det gamle hovedhuset før det brant. I bakgrunnen ser man Våg og veien til Vik. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954, dm.no.

Jordet mellom gården og Grav heter Hansegrav og kommer mest sannsynlig fra den tredje plassen under Grav. Den gamle låven ble revet i 1922 og det gamle steinfjøset tatt ned og steinen brukt på låvebrua til Vik gård. Osvald Stang (1897-1992) g m Hilda Rustad (1896-1950) fikk 2 barn som begge bygde hus på eiendommen. Sønnen Oddvar Stang (1922-2002) g m Astrid Hagbartsen (1927-*) tok over gården i 1980.

Bilde 2 – Flyfoto av Bergsvik gård sett fra Våg. Dette var før barna bygde hus på eiendommen. Foto: 20.09.1963, dm.no.

Selve eiendommen er på 66 dekar dyrket mark og 175 dekar skog og det meste var dyrket i 1922. Det var husdyrhold frem til rundt 1970 og dagens låve, stall og fjøs er fra 1930-tallet. Hovedhuset fra 1924 brant i 1955 og ble erstattet med dagens hovedhus.

I dag forpaktes jordene.