131 Husmannsplassen Bergsvik

Husmannsplassen Bergsvik ligger 1 km fra Vik hovedgård og var en del av plassene Øvre Grav og Nedre Grav. Da Osvald Stang fra Stang på Stranda kjøpte gården i 1922, byttet de også navn på plassen fra Hansegrav til Bergsvik.

Bilde 1 – Flyfoto av Bergsvik gård hvor man ser det gamle hovedhuset før det brant. I bakgrunnen ser man Våg og veien til Vik. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954, dm.no.

Jordet mellom gården og Grav heter Hansegrav og kommer mest sannsynlig fra den tredje plassen under Grav. Osvald Stang (1897-1992) g m Hilda Marie Kristiansdatter Rustad (1896-1950) fikk 2 barn som begge bygde hus på eiendommen. Sønnen Harry Oddvar Stang (1922-2002) g m Astrid Hagbartsen (1926-2019) tok over gården i 1980.

Bilde 2 – Flyfoto av Bergsvik gård sett fra Våg. Dette var før barna bygde hus på eiendommen. Foto: 20.09.1963, dm.no.

Selve eiendommen er på 66 dekar dyrket mark og 175 dekar skog. Mesteparten var dyrket i 1922. Det var husdyrhold frem til rundt 1970 og dagens låve, stall og fjøs er fra 1930-tallet. Hovedhuset fra 1924 brant i 1955 og ble erstattet med dagens hovedhus.

Den gamle låven ble revet i 1922 og det gamle steinfjøset tatt ned. Disse steinene ble brukt på den nye låvebrua til Vik hovedgård.

Bilde 3 – Steiner fra det gamle steinfjøset ble tatt ned og flyttet til Vik gård der den ble satt opp til den nye låven som ble reist der. Foto: Trym Bergtatt, August, 2021.

I dag er jordene på Bergsvik forpaktet.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


Den 5. september 2021 ble et søk utført med metalldetektor på noen av jordene til Bergsvik. Resultatet var mye søppel og andre ting som er greit å få ut av matjorda. På et av jordene ble det funnet til sammen 5 muskedunderkuler. Dette var i nærheten av selve veien. Siden muskedundere også ble brukt av veirøvere, kan det jo hende at det gikk ei kule varmt langs veien her en gang i tiden.

Bilde 4 – Bonde med muskedunder, malt av Jacob Reinhard vulgo Hannikel ca. 1787. Foto: Wikipedia.no

En muskedunderkule er en rund kule av bly og ble laget i forskjellige størrelser.

Bilde 5 – Her er 5 muskedunderkuler. De er laget av bly og blir hvite på overflaten over tid. De kom stort sett i disse to størrelsene, men det finnes også  andre størrelser. Foto: Trym Bergtatt, 05.09.2021.

På midten av 1850-tallet sluttet man å bruke Muskedundere.

Bilde 6 – Det ble funnet 2 fragmenter av en 2 skilling sølvmynt fra 1681 på det ene jordet. Revers: ✶ II ✶ SKILLING DANSKE •1681• ♣. Her sees fremsiden med årstall 16 og siste tallet 1. Foto: John Viggo Eliassen, 5. September 2021.

Det ble også funnet 2 fragmenter av en Dansk 2 skilling sølvmynt fra 1681 på jordene til husmannsplassen Bergsvik.

Bilde 7 – Her sees baksiden av skillingen med løvemotivet fra Danmark. Advers: CHRISTIAN • 5 • D • G • REX ✶. Denne sølvmynten ble produsert i perioden 1673-1683 i Christiania. Foto: John Viggo Eliassen, 5. September 2021.

Christian V var sønn av Frederik III og Sophie Amalie av Braunschweig-Lüneburg og besteg tronen i 1670 i egenskap av enevoldshersker. Christian hadde mistillit til den gamle danske adelen. Han var redd for at den skulle true stillingen hans som enevoldshersker, og derfor opprettet han en ny adel av grever og baroner (blant andre grevskapene Laurvigen, Jarlsberg og Rosendal baroni i Norge). Les mer på link under.

Bilde 8 – Her er en komplett utgave av denne sølvmynten fra 1681. Den ble laget under Christian V sin tid som regent (1670-1699) i Norge. Foto: Numibids.com.
GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Wikipedia (28.02.2017) – Muskedundere
↗️ UiO Myntherrer – Christian V 1670-1699
↗️ Nord-Østerdalen, Per Hvamstad (01.01.2008) – Bruk av stein i hus … (PDF her)
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 10 Vik Hovedgård
➡️ 43 Husmannsplassen Øvre Grav
➡️ 47 Husmannsplassen Nedre Grav