05 Mølla i Ytre Enebakk

Enebakk kommune tok over Vestby Mølle i 1924, men kapasitetsproblemer gjorde at ny mølle ble bygd i 1932 – rett over der Europris er i dag. Vannkraft fra store trerør med ringer av metall førte vann fra Vestby bru de neste 28 år. Se egen tavle om vannrørene her. Etter dette fikk mølla elektrisk drift.

Bilde 1 – Flyfoto av den gamle mølla som ble bygd i 1938. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.54, Akershusbasen.

Den første mølle brant ned allerede i 1937, men ny mølle ble bygd året etter. Her er teksten fra avisutklippet på bildet under.
«Kommunal mølle. I gamle dager var det flere mindre møller (kværnhus) i Enebakk. Ved Vestby gård har det i mange år vært drevet møllebruk i større stil. Denne mølla er nå kommunal, og den eneste mølla i bygda. Mølla har under kommunal drift alltid vært en lønnsom forretning både for kommunen og for bygda.»

Bilde 2 – Et avisklipp lånt fra et gammelt fotoalbum viser den nye mølla i 1938, året etter at den første brant ned til grunnen. Vi har ikke funnet ut hvilken avis det er hentet fra.

Nå med påbygg som heiste sekker rett opp fra vognene for å spare tid. Inne i selve mølla var det helt moderne etter datidens beregninger.

Bilde 3 – «En moderne bygdemølle» står det skrevet på dette avisutklippet fra ukjent dato/avis. Jeg har fått høre at det skal være fra mølla vår, men dette er ikke verifisert ennå.

Høsten 1964 tok Arne Haugen over som 3. generasjon møllemester etter sin far Theodor Haugen. Arne begynte i læra hos sin far allerede i 1947. Året 1964 sluttet man også med møllesteiner til fordel for «hammerkvern» som slår kornet. Frem til da hadde man brukt kvernsteiner med riller i for å knuse korn. Siden ca. 1950-tallet gikk man over til støpte kverner, men de måtte selv hogge ut riller i kvernsteinen.

8. januar 1982 brant mølla ned til grunnen og dagens mølle ble bygd på samme grunn av et dansk firma som hadde den klar 30.07 samme år. Den var da «hypermoderne», helautomatisk, blandet korn selv og foretok nøyaktig veiing av sekker. Den hadde  fått en kapasitetsøkning på 150% sammenlignet med den gamle mølla.

Dagens mølle ble senere nedjustert til å være et råkornmottak/kornlager for Felleskjøpet avdeling Kambo i Moss. Bøndene i området vårt produserer mest havre og kornmottaket kan lagre opptil 6000 tonn korn.

Bilde 4 – Dagens mølle/kornlager sett fra Europris. Den nye møllen ble bygget rett på
eksisterende ruiner av forrige mølle som brant i 1982. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


Avisoppslag fra Øvre Smaalenene den 07.10.1957 om brann forårsaket av tørking og høy varme på møller.

Bilde 5 – Øvre Smaalenene skrev den 7. oktober 1957 om en liten brann på mølla i Ytre Enebakk. Fotomontasje: Trym Bergtatt, februar 2023.

Avisoppslag fra Øvre Smaalenene 19.08.1964 om møllemester Arne Haugen.

Bilde 6 – Arne Haugen ble ny møllemester i 1964 etter sin far. Oppslag fra Øvre Smaalenene 19.08.1964. Fotomontasje: Trym Bergtatt, Februar 2023.

Avisoppslag fra Romerikes Blad om brannen som var fredagen den 08.01.1982.

Bilde 6 – Verdier for opptil 2 millioner gikk tapt i  den store brannen i 1982. Fotomontasje: Trym Bergtatt, Februar 2023.

I Arbeiderbladet stod det en notis fredag den 9. juli 1982 om fremgangen og oppstart av ny moderne mølle.

Bilde 7 – Arbeiderbladet hadde en liten notis under rubrikken «Rundt byen» som omtalte den nye mølla den 09.07.1982. Fotomontasje: Trym Bergtatt, Februar 2023.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ NGU (01.08.2018) – Kvernsteinshogging i Norge … (PDF)

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 02 Fra Gravhaug til Mekanisk innretning
➡️ 04 Vestby Mølle/Frørenseriet
➡️ 28 Benkeplasser av akvedukter
➡️ 77 Møllesteinen
➡️ 147 Møllerstuen