28 Benkeplasser av Akvedukter

Etter at Våg ble demmet opp ved Vestby bru som ble bygget mellom 1910-1912, har man lagt vann i rør for å bruke kraften til å kverne korn og drive annen industriell virksomhet. Vestby gård hadde egen wire opp til der parkeringen for golfen er i dag. Kraften ble overført til industrimaskiner som gjorde jobbene lettere på gården.
Store vannrør av tre og jern sendte vann fra Vestby bru til Frørenseriet, Mølla og Hjulmakerverkstedet, slik at de fikk kraft til å utføre jobbene sine. Disse trerørene lå på forankringer av betongbuer.

Bilde 1 – Her ser vi gamle trerør med metallringer slik det også var langs Tangenelva. Dette bildet er fra Sørum mølle før de ryddet opp langs linjen. Foto: Sørum historielag, www.sorumhistorie.no
Bilde 2 – Her er trerøret etter at de har ryddet bort vegetasjonen. Det var slike rør vi også hadde på våre betongbuer langs Tangenelva. Foto: Sørum historielag, www.sorumhistorie.no

Trerørene var belagt med tjære på utsiden men etter hvert hendte det at det slo sprekker, spesielt på vinterstid og da stod vannsøylen høyt til værs.
I dag står det kun igjen ca. 50 betongbuer av en renne på flere hundre meter. Det er i dag satt opp benker av noen av betongrestene ved stien som er anlagt langs Tangenelva.

Bilde 3 – Benkeplasser laget på rester av betongbuer. Foto: Trym Bergtatt 2018
Bilde 4 – Slik ser rader av betongbuer som holdt vannrøret på plass. Frørenseriet  sees i bakgrunnen. Foto: Trym Bergtatt 2020

Det ble også funnet rester av et skovlhjul av tre som drev en av sagene langs Tangenelva.

Bilde 4 – Vannhjuldelen ble funnet ved elvekanten i Tangenelva våren 1993. Foto: Enebakk historielag

Vannhjuldelen ble funnet ved elvekanten i Tangenelva våren 1993. Funnstedet tilsier at det må enten være hjulet som dro treskeverket på Vestbylåven – (lang wire) – eller et av de to som dro den øverste møllen. Disse hjulene fikk vann fra renner som kom fra en dam som lå litt nedenfor nåværende sementdam. Disse hjulene var antagelig fra siste del av 1800-tallet. Hjulkonstruksjonen er en mellomting av støthjul og overfallshjul. Den krever mye vann i forhold til ytelsen. Den var kanskje praktisk der det var vann nok.

Informasjonen om vannhjulfunnet er hentet fra Enebakk historielag.

 RELATERTE TAVLER
< 02 Fra Gravhaug til Mekanisk innretning >
< 04 Vestby mølle/Frørenseriet >
< 05 Mølla i Ytre Enebakk >