28 Benkeplasser av Akvedukter

Store vannrør av tre og jern sendte vann fra Vestby bru til Frørenseriet, Mølla og Sagstua slik at de fikk kraft til å utføre jobbene sine. Disse lå på forankringer av betongbuer. I dag står det kun igjen ca. 50 betongbuer av en renne på flere hundre meter. Det er i dag satt opp benker av noen av betongrestene. Det ble også funnet rester av et skovlhjul av tre som drev en av sagene langs Tangenelven.

Benkeplasser laget på rester av betongbuer.
Vannhjuldelen ble funnet ved elvekanten i Tangenelven våren 1993.

Vannhjuldelen ble funnet ved elvekanten i Tangenelven våren 1993. Funnstedet tilsier at det må enten være hjulet som dro treskeverket på Vestbylåven – (lang wire) – eller et av de to som dro den øverste møllen. Disse hjulene fikk vann fra renner som kom fra en dam som lå litt nedenfor nuværende sementdam. Disse hjulene var antagelig fra siste del av 1800-tallet. Hjulkonstruksjonen er en mellomting av støthjul og overfallshjul. Den krever mye vann i forhold til ytelsen. Den var kanskje praktisk der det var vann nok.

Informasjonen om vannhjulfunnet er hentet fra Enebakk historielag.