Tavler (Del V)

Du har sikkert sett dem!
Tavlene som er plassert ute i landskapet her i Ytre Enebakk. Det er satt ut mange tavler med plakater om lokal historie eller arkeologisk informasjon for den tavlen du står ved. Disse plakatene har fått tildelt en unik QR-kode lokalisert nede i høyre hjørne. Dersom du har en QR-leser på din mobiltelefon, kan du skanne denne og du blir henvist til en webside med mer informasjon om den lokale tavlen.

Dersom du ser en tavle hvor det eventuelt mangler plakat eller at noe er ødelagt, er det fint om du informerer meg ved å fylle ut dette skjemaet slik at jeg kan reparere og erstatte det som mangler.

Her er liste av de tavler som du finner under denne menyen. Klikk på et bilde for å lese plakaten.

76 Husmannsplassen Vollene
78 Husmannsplassen Grasholt
81 Husmannsplassen Vestre Kjellgard
87 Husmannsplassen Durud
88 Otterbeck Bil og Karosseri 89 Svarthol Fyringsolje og Renault