118 Jettegryter Mjerskaugkollen

Østenfor toppen av Mjerskaugkollen er det tre kjente jettegryter. Navnet kommer av jette (troll eller kjempe). «Kinna» og «Gryta» ved Langmyra er to av disse, og denne tavlen står ved jettegryten Gryta. Begge disse to grytene ligger på samme berghylle med 5 meters avstand fra hverandre og du finner dem ved å følge sti ned fra Mjerskaugkollen. Det ligger også en halv gryte mellom disse to, på avsatsen ca 1 meter nedenfor dette platået. Den er også gravd frem.

Bilde 1 – Jettegryten “Gryta” ligger øst for toppen av Mjerskaugkollen. Denne gryta ligger godt skjult i vegetasjonen men er nå rensket opp slik at vi kan se den. Foto: Lena Mjerskaug, November 2020.

Jettegrytene ble dannet ved slutten av siste istid, dvs. for om lag 10.000 år siden. Da rant det enorme mengder smeltevann både over og under isbreen. Den vanligste forklaringen på hvordan de ble dannet, er at stein og grus roterte i breelvene og gjennom lang tid boret hull i fjellet.

Det foreligger i dag en ny teori om at jettegrytene blir dannet under isbreer i en prosess som kalles kavitasjon. Gryta blir deretter dannet under implosjon.

«Kavitasjon kjennetegnes med dannelsen av gassbobler som deretter imploderer i en væske. Implosjon er en prosess der objektet destruktivt komprimeres eller kollapser innover. Implosjon er en motsats til eksplosjon og innebærer at materie og energi konsentreres. Fenomenet opptrer dersom trykket i en væske synker til under damptrykket, dette fører til en faseovergang, slik at små gassbobler formeres. Når trykket igjen stiger, til over væskens damptrykk, vil gassboblene implodere. Dersom gassboblene imploderer ved en overflate oppstår det lokalt svært høyt trykk. De høye lokale trykkene fører til erosjon av overflaten.»

Bilde 2 – Smeltevann virvler rundt uregelmessig i elven og skaper vertikale virvler. Bergarter havner i virvel og kalles kverner som sliper grunnen. Til slutt har man en jettegryte. Illustrasjon: Link her.

Avsmeltingen av isbreen varte i hundrevis av år og når isbreen var 2–3 km tykk, ble noen av disse jettegrytene svært dype. En jettegryte er vanligvis dypere enn den er bred, og store jettegryter kan være flere meter dype. De kan deles inn i tre forskjellige typer: Elve-jettegryter, isbre-jettegryter og bølgelagde jettegryter.

Elve-jettegryter:
Disse er laget ved sirkulære strømmer av vann som bærer steiner, grus og andre partikler som fanges i en virvel av elven.

Isbre-jettegryter:
Disse jettegrytene blir dannet under isbreer i en prosess som kalles kavitasjon. Gryten blir her dannet når flytende vann inne i breen under høyt trykk treffer berggrunnen under breen. Vannet fordamper når det treffer berget, og det blir et enda sterkere trykk, som sammen med grus og stein, som i løpet av kort tid graver ut gryta.

Bilde 3 – Jettegryta “Kinna” etter at Lena Mjerskaug har funnet den igjen og rensket den opp. Foto: Lena Mjerskaug, November 2020.

Isbre grytene dannes og med vann, produsert av is og snø som danner bekker på overflaten av isbreen, som etter hvert har samlet seg i sine baner med en viss mengde morene rester, som tilslutt igjen blir innestengt og virvles opp til dannelsen av en jettegryte. Her blir sidene revet og slipt, og en vertikal aksel dannes i isen. Erosjonen kan fortsette inn i breenes bunn; og isen som har forlatt området etterlater seg en tom aksel, eller en gryte fylt med grus, sand eller steinblokker. Dette er hulrom og gryter som gir verdifulle bevis på den tidligere utbredelsen av isbreer.

Bilde 4 – Jettegryta “Kinna” er ca. en spade lengde dyp og 20 cm i diameter. Navnet har den fått fordi den ligner en “Kinne” som ble brukt til å kjerne / lage smør. Foto: Trym Bergtatt, November 2020.

I sjeldne tilfeller vil breen selv være en del av en større jettegryte hvor gropen er dannet i overgangen mellom kanten av breen og en klippe. Breen vil her gi dette stedet ny is over lang tid, mens fjellet da vil erodere og bli ødelagt gradvis ettersom tiden går. Når breen forsvinner, vil bare en halv jettegryte stå igjen. Så er du vitne til noe slikt kan dette være årsaken og måten den har blitt dannet på. En annen teori er at restene fra jettegryten har falt ut i ettertid på grunn av dårlig fjell og forvitring den over tiden har blitt utsatt for.

Bølgelagde jettegryter:
Jettegryter langs med kysten kan ha blitt dannet av robuste steiner og småstein fanget i en liten grop, drevet av bølger for så å bore seg lenger og lenger nedover.

Her kan resultatet bli:

  • En lukket jettegryte, der småsteinene som jobbet aldri slapp fri og kan befinne seg nede i jettegryten fremdeles, eller har fordampet/erodert.
  • En åpen jettegryte, hvor halv gryten ble laget av is fra en isbre eller har falt ut.
  • En semi-åpen jettegryte, der småsteinene slapp fri og ikke lengre befinner seg i gryten og «slo» seg fri fra jettegryten.

Hele, fossile jettegryter kan være fylt av myr, stillestående vann eller sedimenter og man finner ofte helt runde steiner i eller rundt slike gryter.

Bilde 5 – Et knippe med runde steiner funnet i jettegryter. Foto: Christian Pinatel de Salvator, 25.01.2014. Lisens: CC BY SA 3.0.
ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 110 Dragehula
➡️ 111 Dragåsen bygdeborg
➡️ 112 Sølvskjerpet i Mjerskaugkollen
➡️ 113 Oppmålingstårn Mjerskaugkollen
➡️ 120 Kristofferstein
➡️ 157 Allemannsretten
➡️ 166 Fangstgrop på Mjerskaug