113 Oppmålingstårn Mjerskaugkollen

Kartografen Ove Andreas Wangensteen (1725-1763) lagde det første norgeskartet i 1761, og den første kartleggingen av Norge startet i 1773. Norges første topografiske kart hadde flaggstanga på Kongsvinger festning som basis. Etter 1840 ble det flyttet til Christiania Observatorium (Oslo). Norge er i dag med i en felles referanseramme for kart i Europa.

Bilde 1 – Militært oversiktskart fra år 1800 som viser varder og oppmålingstårn i vårt område. Kartet har teksten: «Squelet Cart til den specielle Oppmaaling over Norge, Anno 1800″. Her ser vi Thonekolden, Enebakk Varde, Skie Varde, Tarralrudaasen, Mjerskougkolden og Krogstad H.K. Foto: kartverket.no.

Tidligere ble det etablert grunnlagsnett med trigonometriske punkter på åser og fjell. Punktene ble bestemt i datidens koordinatsystem med vinkelmåling, og instrumentet som ble brukt kalles en teodolitt som ble montert på en geodeter (avlesningspunkt). Når grunnlagsnettet var på plass kunne kartografen måle inn detaljene med et målebordinstrument.

Fra gammelt av var lokale oppmålingstårn i vårt område bl.a.:
Kjerringhøgda, Mjerskaugkollen, Solbergåsen, Høgåsen, Vardeåsen, Hobølåsen, Kjølstadåsen, Meieriåsen gamle, Ravnåsen og Fjelltjernhøgda. Alle tårn var fra 10 til 15 meter høye.

Oppmålingstårn ble brukt på skogkledde åser for å få frie siktelinjer ved måling av vinkler. Målemetoden kalles triangulering, og var i bruk frem til ca. 1990, da GPS overtok som målemetode. Det har vært brukt forskjellige typer tårn, men den vanligste var typen med inner- og yttertårn. Det ble bygget svært mange slike tårn på 1900-tallet i forbindelse med grunnlagsnett for kartlegging, og aller flest ble bygget i perioden 1960 til 1980 – ved etablering av grunnlag for økonomisk kartlegging. De siste tårnene ble bygget mot slutten av 1980-tallet.

Bilde 2 – Slik så tårnet ut som falt i 2015. Det bestod av et indre og et ytre tårn. Illustrasjon hentet fra Veiledningen for bygging av oppmålingstårn fra 1984.

Hensikten med inner- og yttertårn er at instrumentet står på toppen av det indre tårnet og observatøren på plattformen på det ytre tårnet slik at man unngår rystelser i instrumentet under målingene. På toppen av yttertårnet var det et siktekors for tilsiktning fra nabopunktene. Konstruksjonen er beskrevet fra side 15 og utover i veilederen fra 1984. Opprinnelig ble tårnene bygget av materialer hugget på stedet, men de siste tårnene på 1980-tallet ble bygget av trykkimpregnerte materialer. Tårnene ble bygget for å vare så lenge som et oppmålingsprosjekt pågikk, normalt noen få år.  Kartverket hadde ansatt egne signalbyggere frem til starten av 1960-tallet. Deretter ble arbeidet satt bort til andre.

Firmaet Brødrene Tyldum fra Høylandet i Trøndelag, var spesialister i signalbygging og var i virksomhet på 1960, -70 og -80-tallet.

De første tårnene hadde én lang stige på utsiden av tårnet. Fra slutten av 1970-årene ble det av sikkerhetsgrunner bygget innvendig stige med repos. De høyeste tårnene var mer enn 20 meter høye, så det kunne være ganske luftig å måle der.

Oppmålingspunktet på Mjerskaugkollen har eksistert siden omkring 1900. Det siste tårnet som sto her ble bygget omkring 1980, og var av den typen som er beskrevet i veilederen. Høyden fra bakken til toppen av siktekorset var 14,9 meter. Dette oppmålingstårnet på Mjerskaugkollen falt i mai 2015.

Bilde 3 – Oppmålings-tårnet på Mjerskaug-kollen før det raste sammen i 2015. Foto: Hans Kristian Jensen, avbildet, 2015.

Det har også stått et tårn her på 1950-tallet som var ca. 12,3 meter høyt. Det står en merknad i det gamle arkivet til kartverket at i 1927 var tårnet falt ned, noe som tyder på at det også sto et tårn her omkring 1920.


Lokale krefter har satt opp nytt utkikkstårn høsten 2020, som er en kopi av Hjellsåstårnet, Kråkstad, som ligger på 238 moh. Mjerskaugkollen er 300 moh. og står du på toppen, er du 313 moh.

Bilde 4 – Slik ser det nye utkikks-tårnet på Mjerskaugkollen ut. En flott kopi av Hjellsåstårnet ved Kråkstad er brukt som byggemal.  Foto: Lena J. Mjerskaug, 17.05.2023.

Det nye tårnet som stod ferdig lørdag den 03.10.2020 ble ledet av initiativtaker Truls Gullichsen. En stor  gjeng med frivillige har jobbet på dugnad slik at tårnet kom opp i rekordfart.

Dersom du tar turen opp i tårnet, kan du nå benytte deg av den nye flotte sikteskiven for å se nære og fjerne steder. Sikteskiven er en stålplate i syrefast materiale, med freste linjer og skrevne navn på steder du ser og noen kjente steder på lengre avstand. På den måten blir opplevelsen mye større i tårnet, fordi du kan lokalisere stedene med himmelretning og avstand.

Bilde 5 – Sikteskiven på toppen av Mjerskaugtårnet viser deg steder nært og fjernt, men navn og avstand. Utformet og laget av Skiforeningen Enebakk. Foto: Trym Bergtatt, 29.04.2024.

Sikteskiven ble montert på en sokkel i toppen av tårnet og innviet 21. april 2024. Sokkelen er også av rustfritt materiale, slik at den nærmest kan stå til evig tid.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Enebakk Avis (19.04.2024) – Avduking av sikteskiven på Mjerskaugtårnet … (PDF-fil)
↗️ Enebakk Avis (08.11.2020) – Se hvem som var på åpning av utkikkstårnet i dag …
↗️ Enebakk Avis (18.10.2020) – Både tårnet på Mjerskaugkollen og Bråtanhuken får sin offisielle åpning neste søndag … (PDF-fil)
↗️ Enebakk Avis (29.08.2020) – Merkedag for bygging av tårn på Mjerskaugkollen
↗️ Enebakk Avis (04.06.2020) – Det blir utkikkstårn på Mjerskaugkollen
↗️ Østlandets Blad (26.06.2017) – Hjellsåstårnet – et must
↗️ Facebookgruppen Mjerskaugtårnet
↗️ Norges Geografiske Oppmåling (01.03.1984) – Veiledning i bygging av trigonometriske signaler … (PDF-fil)
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 049 Husmannsplassen Bråtanstua
➡️ 110 Dragehula
➡️ 111 Dragåsen bygdeborg
➡️ 112 Sølvskjerpet i Mjerskaugkollen
➡️ 118 Jettegryter Mjerskaugkollen
➡️ 120 Kristofferstein
➡️ 157 Allemannsretten
➡️ 166 Fangstgrop på Mjerskaug