144 Rørsanger ved Mjær

Under arbeid!

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) er en fugl i sangerfamilien og er ca. 13 cm lang, veier 10-15 gram. Oversiden er brun og under-siden gulhvit. Den har en hvitaktig strupe og gråbrune ben. Den har litt flat panne og et sterkt og spisst nebb. Det er ingen forskjell i farger mellom kjønnene og de kan bli opptil 12 år gamle.

Bilde 1 – En rørsanger i sitt rette element i sivet ved vannet. Foto: Kurt Erik Andersen, Sjælland, Danmark, 16.07.2011.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i perioden 1995, 2000 og 2010 utført observasjon ved Mjærdeltaet og resultatet var:
«To syngende hanner 20.6.2000, en i nordenden og en i de midtre deler av vannet. Rørsangeren er ikke nevnt i første rapport og kan være nyetablert ved Mjær. I neste telling ble en syngende hann 09.07.2010 eneste observasjon.»

Bilde 2 – Rørsangeren bygger rede av gress og takrør som er plassert beskyttet mellom 3 til 4 takrørstrå rett over vannet og legger 3-5 egg. Foto: Library, S. P., NTB Scanpix. (ndla.no/article/34687). CC BY-NC-SA 4.0.

Rørsangeren lever helst i tette takrørskoger ved sjøen, dammer, våtmark og elver og hekker i hele Europa utenom Irland og Island. I Norge hekker den ved kysten fra Oslo til Rogaland og i tilhørende vann. Den klatrer og hopper i sivet og spiser insekter, snegler og edderkopper. Arten beregnes til 3 millioner par bare i Europa.

Hør Rørsangeren synge her:

Fra fugleportalen Fuglevennen står det mye informasjon om hvor sangfuglen Rørsanger er observert, statistikk og bilder fra fuglevenner i Norge.


Dersom du er interessert i å lære mer om Fauna og Flora når du er ute på tur her i Ytterbygda, kan jeg anbefale deg å laste ned en app som du kan bruke for å artsbestemme planter og dyr du tar bilder av.
Mobilappen heter Artsorakelet og kan lastes ned for Android telefoner her eller for iPhone her.


LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 72 Flora langs Tangenelva >
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 134 Gråhegre ved Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 137 Enkeltbekkasin ved Mjær >
< 138 Storskarv ved Mjær >