47 Husmannsplassen Nedre Grav

Det var opprinnelig tre husmannsplasser for Grav: Øvre, Nedre og Vestre. Øvre har egen tavle. Den eldste av Vestre/Nedre Grav er Vestre som hadde Erik Grav registrert som husmann rundt 1748, da sønnen Kristoffer ble registrert i dåp. Villum Nilsen (1758-1818) tok over Vestre Grav. Anders Nilsen tok over Vestre Grav rundt 1791.

Bilde 1 – Flyfoto av husmannsplassen Nedre Grav. Foto: Rolf Ingelsrud, 1954, dm.no.

Det er ikke lett å skille hvem som bodde på de forskjellige plassene av Grav, men etter fradelingen i 1923 kjøpte Johan Gran fra Gran Nedre Grav for 6000 kroner.

Bilde 2 – Satellittbilde av husmannsplassen Nedre Grav. Foto: Norgeibilder.no, 1956.

Våningshuset er fra 1949 og skilt ut, påbygd og ivaretatt. Innmark på ca. 20 dekar og utmark på ca. 25 dekar. Låven fra 1923 brant ned i 1963 og ble erstattet med ny låve.

Bilde 3 – Slik ser låven ut en vakker sommerdag i 2020. Foto: Trym Bergtatt, August 2020.

Under krigen ble tomter solgt ut til boligformål og gikk under navnet «tettstedet Vikskroken». Tomtene hadde navn som Knutehytta, Knutehytta II, Brattås, Flogenfelt og Åsro.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >