10 Vik Hovedgård

Denne garden ble trolig ryddet helt tilbake i gammelnorsk tid (perioden 1000-1350) og var delt i Østigarden og Vestigarden. Etter Svartedauden ble de igjen samlet sammen under Vik gard. Rogier var bruker av Vik omkring år 1500 iflg vitnemål. Halvor skattet av garden i 1593/94. Sokneprest Pouel Thrane av Nes var oppført i jordboka fra 1616 som bygselherre.

Bilde 1 – Hovedbygningen på Vik gård med 2 etasjer. Foto: dm.no
Bilde 2 – Vik gård sett fra luften 20.7.1954. Foto: Rolf Ingelsrud, dm.no.
Bilde 3 – Denne steinen står ved inngangen til gården. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Etter nedgangstidene av Svartedauden ble alle husmannsplasser hentet tilbake til Vik og i 1865 var det registrert 22 husmanns-plasser her. Disse var: Langskog, Østre og Vestre Bråten, Andersrud, Sagbakken, Spanningen, Nygard, Myra, Setra, Kvernstua, Råkan, Allermer, Svensken, Øvre Grav, Tåjet, Bakken, Holdtopp, Tangen, Nedre Grav, Bjerkeland, Durud og Bjørnholt.

 RELATERTE TAVLER
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >