24 Husmannsplassen Norli

Husmannsplassen Norli eller Nordli er ført opp under Haugen i Gjevelsrudskogen. Peter Gundersen var husmann her i 1865 og Holm Hansen er oppført som husmann på slutten av 1860-tallet. Plassen er ikke nevnt etter 1875. Hvor gammel plassen egentlig er, vet man ikke. Trolig ble den satt opp noe senere enn naboplassen Gjevelsrudbråten, altså etter 1800. Husa er for lengst borte.

Bilde 1 – Husmannsplassen Norli med skilt fra Enebakk Historielag i en lysning i Gjevelsrud-skogen. Foto: Trym Bergtatt
Bilde 2 – Del av steingjerde eller grunnmur på plassen Norli. Foto: Trym Bergtatt, September 2019.
Bilde 3 – Flere rester av bosetningen Norli. Foto: Trym Bergtatt, September 2019.

På befaring på plassen i September 2019 ble det funnet en del av en slipestein. Det er 1/3 del av selve steinen og den er nok vært brukt til sliping av ljåer da de er tydelig vinklet. Omkretsen er ca. 20 cm.

Bilde 4 – 1/3 del av en slipestein funnet på plassen i september 2019 av Trym Bergtatt. Den har firkanthull i midten og har nok vært brukt til sliping av ljå. Foto: Trym Bergtatt
Bilde 5 – Bruddsiden på slipesteinen med tydelig merke etter firkanthullet som selve sveiva var festet til. Foto: Trym Bergtatt, September 2019