24 Husmannsplassen Norli

Husmannsplassen Norli eller Nordli er ført opp under Haugen i Gjevelsrudskogen. Peter Gundersen var husmann her i 1865 og Holm Hansen er oppført som husmann på slutten av 1860-tallet. Plassen er ikke nevt etter 1875. Hvor gammel plassen egentlig er, vet man ikke. Trolig ble den satt opp noe senere enn naboplassen Gjevelsrudbråten, altså etter 1800. Husa er for lengst borte.

Husmannsplassen Norli med skilt fra Enebakk Historielag i en lysning i Gjeverudskogen.
Del av steingjerde eller grunnmur på plassen Norli. Bilde av Trym Bergtatt, September 2019.
Flere rester av bosetningen Norli. Bilde av Trym Bergtatt, September 2019.

På befaring på plassen i September 2019 fant Trym Bergtatt en bit av en slipestein. Det er 1/3 del av selve steinen og den er nok vært brukt til sliping av ljåer da de er tydelig vinklet. Omkretsen er ca. 20 cm.

1/3 del av en slipestein funnet på plassen September 2019 av Trym Bergtatt. Den har firkanthull i midten og har nok vært brukt til sliping av ljå.
Bruddsiden på slipesteinen med tydelig merke etter firkanthullet som selve sveiva var festet til. Bilde av Trym Bergtatt, September 2019