24 Husmannsplassen Norli

Husmannsplassen Norli er ført opp under Haugen i Gjevelsrudskogen. I dag er det bare ruiner etter grunnmuren igjen. Plassen var bebodd mellom 1860-1875. Når bygningen ble tatt ned er ikke sikkert men den har iallefall eksistert sammen med husmannsplassen Bernhardplassen – 300 meter lengre mot nord.

Bilde 1 – Husmannsplassen Norli med skilt fra Enebakk Historielag i en lysning i Gjevelsrud-skogen. Foto: Trym Bergtatt, September 2019.

Peter Gundersen (1791-1869) gift med Marthe Hansdatter (1798-1875) var husmann her i 1865. Holm Hansen (1829-1886) gift med Anne Marie Johannesdatter (1836-1914) var husmann fra 1867. Niels Eriksen (1848-*) gift med Helene Hansdatter (1847-*) var husmann i 1871-1875. Deres datter døde i 1875 og de flyttet til Oslo og emigrerte senere til USA i 1888.

Bilde 2 – Del av steingjerde eller grunnmur på plassen Norli. Foto: Trym Bergtatt, September 2019.
Bilde 3 – Flere rester av bosetningen Norli. Foto: Trym Bergtatt, September 2019.

På befaring på plassen i September 2019 ble det funnet en del av en slipestein. Det er 1/3 del av selve steinen og den er nok vært brukt til sliping av ljåer da de er tydelig vinklet. Omkretsen er ca. 20 cm.

Bilde 4 – 1/3 del av en slipestein funnet på plassen i september 2019. Den har firkanthull i midten og har nok vært brukt til sliping av ljå. Foto: Trym Bergtatt, September 2019.
Bilde 5 – Bruddsiden på slipesteinen med tydelig merke etter firkanthullet som selve sveiva var festet til. Foto: Trym Bergtatt, September 2019.
ARKEOLOGISKE FUNN:🦕🔎

Lørdag den 14.11.2020 ble det søkt på husmannsplassen med metalldetektor på leting etter spor fra plassen. Etter 2 timer med søk ble mange gjenstander funnet.

Bilde 7 – Forsiden av en knapp med blomstermotiv. Knappen har en diameter på 15 mm. Foto: Trym Bergtatt, Januar 2021.

Tinnknapper var veldig vanlig fra ca. 1700 til 1920-tallet og ble brukt på arbeidsklær. Tilsvarende knapper i sølv var forbeholdt bunaden. Denne knappen er 15mm i diameter og øyet på baksiden er av jern og grunnen til at den da er rustet i stykker. Datering av årstall for denne knappen må være i tidsrommet 1830-1875 da det var da husmannsplassen var bebodd.

Bilde 8 – Baksiden av samme knapp med blomstermotiv. Selve festet er av et annet metall. Foto: Trym Bergtatt, Januar 2021.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 25 Husmannsplassen Bernhardplassen >
< 84 Husmannsplassen Bråten >
< 90 Nedre Gjevelsrud >