37 Landhandel på Foss

Landhandel på Foss har det vært siden slutten av 1800-tallet. Gjestgiver Johannes Hansen var forpakter på Nedre Foss i 1865. Hans Anton Hanssen var landhandler og forpaktet Nedre Foss i 1875. Syver Svendsen fra Øvre Foss, solgte fra landhandleriet på Nedre Foss i 1909 til svigersønn Conrad Askestad. I 1923 skjøtet Karl Bakke stedet som han videresolgte i 1933 til Johan Strømsborg. 70 dekar jord og 50 dekar skog ble solgt til Kolbjørn Skaug.

Bilde 1 – Karl Bakke’s Landhandel fra ca 1924. Foto: dm.no.

Kåre Strømsborg tok over etter sin far i 1947. I 1976 rev de deler av den gamle bygningen og bygde opp en ny stor matbutikk på ca. 200 kvm. Tore Karlsen leide lokalet i 1983. Året etter ble den utvidet med 200 kvm og butikken ble til Meny.

Bilde 2 – Kåre Strømsborg drev landhandleriet videre og det ble kjent som Kåre’s Dagligvare. Foto: dm.no.

Da Kiwi etablerte seg på området ble alt revet og dagens moderne bygg ble reist. I kjellerlokalet har det vært flere leietakere etter at det nye bygget ble reist. Bl.a. bingo, café, Futo Sushi, Shawarma Curry House og sist Corner Grill.
I dagens underetasje holder nå Spicypoint til etter at de tok over lokalene den 1. September 2022.

LINKER & REFERANSER 🔗📰

 

 RELATERTE TAVLER
< 06 Historien om Sagstuen >
< 34 Landhandel på Vik >
< 52 Bekkelaget Landhandleri >