41 Tomterveien 1887

Etter at kjerreveien fra Tangen Bru til Tomter stasjon ble utbedret og til slutt åpnet i 1887, tok varetransporten seg kraftig opp.

Bilde 1 – Ferdigstillelsesårstallet er hogget inn i fast fjell for å markere starten på den nye veien mellom Tomter og Tangen i Ytre Enebakk. Foto: Trym Bergtatt, Juni 2018.

Før kom post og varer enten fra Lillestrøm/Rælingen via båt eller Christiania på kjerrevei. Nå med bedre vei kunne man få tilsendt post og varer fra Tomter jernbanestasjon.

Bilde 2 – Grensesteinen mellom Østfold og Akershus. Denne står fortsatt ved grensen mellom Enebakk og Hobøl. Foto: Trym Bergtatt, August 2020.

Dette gjorde at handelsvirksomheten i Ytterbygda blomstret og bygda fikk flere forretninger.

Bilde 3 – Marius Nordby, en legendarisk oppsynsmann fra Veivesenet i sin elegante bil fra 1920-tallet. De spilte en sentral rolle i prosjekter frem til 1960-70 tallet før private entreprenører overtok.
RELATERTE TAVLER
15 Tangen bru