41 Tomterveien 1887

Etter at kjerreveien fra Tangen Bru til Tomter stasjon ble utbedret og til slutt åpnet i 1887, tok varetransporten seg kraftig opp. Før kom post og varer enten fra Lillestrøm/Rælingen via båt eller Christiania på kjerrevei. Nå med bedre vei kunne man få tilsendt post og varer fra Tomter jernbanestasjon. Dette gjorde at handelsvirksomheten i Ytterbygda blomstret og bygda fikk flere forretninger.

Grensesteinen mellom Østfold og Akershus. Denne står fortsatt ved grensen mellom Enebakk og Hobøl.
Ferdigstillelsesårstallet er hogget inn i fast fjell for å markere starten på den nye veien mellom Tomter og Tangen i Ytre Enebakk.
Marius Nordby, en legendarisk oppsynsmann fra Veivesenet i sin elegante bil fra 1920-tallet. De spilte en sentral rolle i prosjekter frem til 1960-70 tallet før private entreprenører overtok.