174 Abbor i Våg

Abbor (Perca fluviatilis) er en fiskeart i abborfamilien. Her i Norge har den flere navn som: Tryte, Skjebbe og Åbor. Det er en svært vanlig art i ferskvann, og delvis også i brakkvann i store deler av Europa og Asia.

Bilde 1 – Slik ser en Abbor ut. Har du fisket en har du sikkert også spist den. Det er en god matfisk. Foto: Jan Fekjan, artsdatabanken.no.

Abbor er lett å kjenne på de to ryggfinnene hvor hele den fremre ryggfinnen har kraftige piggstråler. Den har 5-6 mørke tverrbånd på kroppssiden, gulaktige bryst-finner og rødlige bukfinner. Fargen varierer i grønne/brune sjatteringer avhengig av habitat i vannet den bor i, hvor mye humus vannet har, og hvor mye vegetasjon det er i selve vannet.

Bilde 2 – Yrkesfisker Paul Stensæter (1900-1982) fisker abbor med teine i Steinsfjorden, en sidearm i Tyrifjorden, i Hole kommune i Buskerud. Dette kunne like gjerne ha vært en lokal fisker i Våg fra gamle dager. Foto: 09/08/1976, Ole-Thorstein Ljøstad, dn.no.

Abbor er en god matfisk. Fiske etter abbor drives med stang, ruser, teiner, line og garn og er et meget populært fiske. Med stang fiskes abbor med kastesluk (spinnere, skjesluker, wobblere) eller med agn og dupp (duppmeite). Abborfiske foregår ofte også som isfiske.

Bilde 3 – Isfiske på Våg. Bilde fra reportasje om “Abborsafari i Ytre Enebakk”. Balansepilk er grei redskap hvis målet er de store Enebakk-abborene. Foto: Chris Appleby, 2017.

I overbefolkede vann blir abbor bare 13–14 cm lang og veier rundt 25 gr. I sameksistens med andre arter vil den vokse av å spise yngel og større fisk, og kan bli over 2 kg. Den offisielle norske rekorden for abbor fanget på sportsfiskeredskap i Norge er 3,17 kg. Hunnen blir mye større enn hannen. Abboren gyter rett etter isgang, på grunt vann, og eggene ligger beskyttet i en gelé-streng på kvister eller vannplanter. Store hunner kan gyte 80-300 tusen egg som klekkes etter få dager, litt avhengig av varmen i vannet. Abboren lever første sommer i de frie vannmasser, der den lever av dyreplankton. På sensommeren trekker ungfisken inn mot strand-sonen, og spiser insektlarver og andre bunnlevende dyr. Stor abbor er rovfisk/kannibal og spiser gjerne sine egne.

Abboren er meget alminnelig i ferskvann og til dels i brakkvann. Blant annet i Østersjøen er den svært vanlig. I Norge er den alminnelig på Sørlandet og Østlandet, men den mangler langs kysten fra Sørvestlandet og nordover. Den forekommer mer stedvis i Trøndelag, Nordland og Troms, men er igjen alminnelig i Finnmark.

Abboren kan og finnes i svært mange typer vann og vassdrag. Den er svært robust og tåler stor variasjon i vannkvalitet. Ofte er den eneste fiskeart i små skogstjern med mye innslag av humus. Da vil den få en mørkere farge og er bedre kamuflert.

Bilde 4 – På vinteren er det mange som utfører isfiske på Våg. Erfarne isfiskere har sine faste steder hvor de mener storfisken går. Foto: Per Fjeld, 2005.

Genetiske studier viser at abboren i Norge trolig har vandret inn fra to ulike refugier hvor de overlevde siste istid. Én gruppe finnes nå hovedsakelig vest for Oslofjorden og i Finnmark, og spredt rundt Østersjøen. Dette er trolig den abboren som vandret tidligst inn i landet, fra et refugium øst i Russland. Senere har en annen gruppe vandret inn via svenske vassdrag og er nå å finne i Øst-Norge og i hele Østersjø-området. Denne gruppen hadde trolig et refugium i Sør-Europa.

Abboren er attraktiv både som matfisk og som sportsfisk. Dette har medført at arten er satt ut i en rekke vann og vassdrag der den ikke naturlig har kunne vandre på egen hånd. Artsdatabanken har derfor klassifisert abboren som en regionalt fremmed art i sin fremmedartsliste. Siden abboren er konkurransesterk og robust art, antas det at den har svært høy risiko for medføre negative økologisk effekter der den blir introdusert.

FISKETYPER I VÅG 🐠🐟

Abbor er en av ferskvannsfiskene som du kan få, om du velger å fiske i vannene Våg og Mjær.

Bilde 5 – Her har en større utgave av en Abbor tatt en sluk av typen wobbler. Dette er fra sommerfiske med stang i Våg. Foto: Per Fjeld, 2023.

Daniel Andre Bjørndalen vet det meste om fisk og fiskesorter. Han er en av landets beste artsfiskere. Han forteller at det i Våg og Mjær er minst 13 forskjellige fiskeslag. Hvilke av disse har du selv klart å fiske her? Selv har han bare igjen å få Trepigget stingsild og Ål – før listen under er komplett.

AbborBrasmeFlireGjeddeKrøkleLakeLaueMortSørvTrepigget stingsildØrekytØrretÅl.


Artsfiske i Norge

Norske artsfiskere har en egen nettportal der man kan registrere sine fangster. I utgangen av 2023 er det Gjermund Nomeland fra Kristiansand som har norgesrekorden i antall forskjellige arter i Norge, med 154 arter totalt fisket i ferskvann og saltvann.

Bilde 6 – På adelskalenderen til artsfiske.com, vises listen over de som har fisket og rapportert inn flest forskjellige fiskeslag, tatt på stang i Norge. Foto: Trym Bergtatt, 25.10.2023.

Enebakkingen Daniel Andre med sin 13 plass, er altså blant dem som har fått flest forskjellige fiskearter på stang (140) i Norge. I tabellen under kan du se den største aborren han har fisket i Våg.

Art Vekt Lengde Medalje Dato Sted Metode/agn
Abbor
1.360 gr
44 cm
06.08.2012 Ytre Enebakk Duppfiske/mark
Bilde 7 – Her er 2. plass i artsfiskekonkurransen hvor Daniel Andre har fisket en Abbor på 1.360 gr. og 44 cm. Fanget på dupp og mark i Våg. Foto: Daniel Andre Bjørndalen, 06.08.2012, Ytre Enebakk.

I rapporten kan man se Daniel Andre sin rekord av Abbor fra Våg.


FISKE OG SPISE 🎏🍛

Her er tips til hvordan du best kan fange denne fisken, samt hvordan du kan tilberede fangsten din.


MOBILAPPER 🌳🌺
Dersom du er interessert i å lære mer om Fauna og Flora når du er ute på tur her i Ytterbygda, kan jeg anbefale deg å laste ned en app som du kan bruke for å artsbestemme planter og dyr du tar bilder av.
Mobilappen heter Artsorakelet og kan lastes ned for Android telefoner her eller for iPhone her.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Enebakk Avis (08.02.2021) – Thor (82) tok storabbor: – Må jo hausse det opp litt!
↗️ KLIKK – Alt om Fiske (05.05.2021) – Abborsafari i Ytre Enebakk
↗️ Artsdatabanken – Abbor Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)
↗️ SNL – Store Norske Leksikon (18.09.2023) – Abbor
↗️ SNL – Store Norske Leksikon (28.06.2023) – Ferskvannsfisker i Norge
↗️ NJF – Norges Jeger & Fiskerforbund (13.04.2022) – Slik får du fisk i ferskvann
↗️ Norsk Friluftsliv (30.06.2021) – Slik er fiskereglene i Norge
↗️ FaceBook – Gruppen “Fiske i Enebakk”
↗️ Miljødirektoratet (13.12.2012) – Nordre Øyeren naturreservat i Enebakk, Fet og Rælingen .. (PDF)

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 082 Ørreten i Tangenelva
➡️ 175 Brasme i Våg
➡️ 176 Flire i Våg
➡️ 177 Gjedde i Våg
➡️ 178 Krøkle i Våg
➡️ 179 Lake i Våg
➡️ 180 Laue i Våg
➡️ 181 Mort i Våg
➡️ 182 Sørv i Våg
➡️ 183 Trepigget stingsild i Våg
➡️ 184 Ørekyt i Våg
➡️ 185 Ørret i Våg
➡️ 186 Ål i Våg