99 Vannturbinen

I Kvernhusdalen ligger det fortsatt rester etter Enebakk sitt første e-verk som ble startet i 1905. Det var i drift frem til 1916. Selve turbinen som leverte kraft til Bjerke bruk hadde metallrør med fall på ca. 4 m og lengde på ca. 50 m. Diameter på vannrøret var ca. 50 cm.

Bilde 1 – Rester av vannrør og turbin som igjen ble koblet til reimer for sagdrift og dynamo til strøm. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Et hus for turbin og dynamo ble laget i 1905. Kun rester av steinmuren og noen deler i jern er igjen.

Bilde 2 – Rester av tilføringsrøret som ledet vann fra demningen i enden av Bråtendammen og ned til turbinen. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Tilførselsrøret har flere støttebein som fortsatt står i fjell der hvor røret har gått.

Bilde 3 – Det står fortsatt igjen rester etter støttebein for vannrøret. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Som man ser av skissen til Ulf Oppegård fra 1990-tallet, er en dynamo tegnet inn i konstruksjonen.

Bilde 4 – Drivverket Kvernhusdalen. Skisse fritt etter hukommelse. Tegnet av Ulf Oppegård på 1990-tallet.

Denne leverte strøm til gården og saga på Bjerke. Stallkaren Hans slo på strømmen på dynamoen på morgenen kl. 05:00 og av igjen kl 21:00 på kvelden. Da skulle man sove.

 RELATERTE TAVLER
< 20 Bråtendammen park >
< 56 Bjerke-saga >
< 86 Kvernhusdalen kraftverk >