134 Gråhegre ved Mjær

I våtmarksområdet i nordenden av Mjær og ved enden av Våg ved Vestby bru blir det hvert år observert gråhegrer.

Bilde 1 – Gråhegre vader ofte på grunt vann på jakt etter fisk, men også frosk, mindre pattedyr, reptiler, fugleunger, krepsdyr og bløtdyr blir spist i perioder. Her ved utløpet av Tangenelva. Foto: Magne Berg, 18.01.2016.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i perioden 1995, 2000 og 2010 utført observasjon av gråhegre i området og resultatet var:
«Det ble observert med 1–3 individer ved fem av besøkene i 2010. Det ble ikke sett noe som tyder på at arten hekker i området. Dette er nøyaktig samme situasjon som ved de to foregående undersøkelsene.»

Bilde 2 – Lokal hegre som flyr over våtmarkdeltaet på Mjær. De brede vingene har en langsom slagtakt, og den flyr med hode og hals trukket tilbake i S-form. Gråhegre lager lyd som et hest «ka-kraaah» eller «frarnk». Foto: Magne Berg, 27.10.2015.

Gråhegre kjennetegnes med lang hals, lange ben og langt, spisst nebb, ca. 1 m høy og veier 1-2 kg. Voksne gråhegrer har hvitt hode og hals med en svart stripe fra øyet og bakover til den svarte nakketoppen. Oversiden er gråblå, brystet og buken hvite med svarte striper. Ungfuglen er grå uten svart stripe på hodet. Bena er lange og guloransje og grønnblå på ungfugler.

Bilde 3 – En gråhegre på jakt etter småfisk midt i Tangenelva. Den likte nok ikke snøfallet som kom. Foto: Magne Berg, 18.01.2016.

De søker mat alene, og samles på øyer eller skjær for natten. De hekker som regel i kolonier i løv og bartrær. De lager store kvistreir og 3-7 egg legges i midten av mars-mai. Rugetid er 23-27 dager, og ungene kan fly etter 42-55 dager. Bestanden nasjonalt ble beregnet til å være mellom 5-10 tusen par i 2015.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 72 Flora langs Tangenelva >
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 136 Toppdykker ved Mjær >
< 139 Aska på Bjerkeland >