119 Husmannsplassen Lybekk

Under arbeid! – Ikke satt ut!

Husmannsplassen Lybekk ble antakelig ryddet midt på 1800-tallet i skogen ca. 1 km nord for tunet på Mjerskaug gård.

Husmannsplassene er en viktig del av bygders historie. Ikke minst her i Ytterbygda hvor det var et stort antall av dem. De fleste av dem gikk først over til selveierbruk i begynnelsen av 1920-tallet. Enkelte plasser hadde et fast bostedsmønster over mange år, men gjennomgående skiftet husmanns familiene langt oftere bosted enn familiene på gardene. Det er derfor ganske vanskelig å følge husmannsfolket på sin reise gjennom husmannsplassene. Det var stort sett under folketellinger, fødsler, dåp og begravelser at boplass fremkom i skriftlige bøker fra kirken.

Bilde 1 – Husmannsplassen sett fra østsiden. Foto: Trym Bergtatt, August, 2020.

En historisk interessert ber om nærmere opplysninger om sine besteforeldre og skriver:
«De steder de bodde, og som jeg vet om, var Lybekk under Mjerskaug, var der i 1881 da min mor ble født, fra der til Neshagan under Nes, siden til Hamborg under Ungersnes, fra der til Myra under Oppsal, siden til Krokeng og deretter til Knatterud under Holt. Derfra flyttet de til Fjellheim, der begge døde.»
Ut ifra opplysninger i kirkebøker kan dette være husmannen Theodor Andersen og konen Karen Jørgensdatter som flyttet rundt i beskrivelsen over.

Bilde 2 – Plassen Lybekk sett fra nord. Foto: Lena Mjerskaug, Mai, 2020.

Registrerte husmenn på Lybekk i stigende rekkefølge.
1865-1869 – Ole Trondsen (1829-*) fra Bjørnebakken under Børter, g m Elen Marie Pedersdatter (1829-*).
1869-1885 – Theodor Andersen (1836-1910) g m Karen Jørgensdatter (1839-1910)
1885-1891 – Svend August Martinsen (1860-*) fra Spydeberg, g m Andrine Kristiansdatter (1859-*) i Vestby.

Etter 1900 er ikke plassen nevnt i folketellingen fra 1900 eller 1910.

Bilde 3 – Plassen har ikke strøm eller vann. Det er jordkjeller og utedo. Interiøret er nesten uendret, Foto: Lena Mjerskaug, Mai, 2020.

En fortelling fra bygdeboken refererer Julius Kroken til at Anton Skaug g m Maren Skaug, var husmannsfolk i Lybekk under Mjerskaug rundt 1903, og at pliktarbeidet opphørte på Mjerskaug gård omkring 1910. I året 1900 arbeidet Julius Kroken på Mjerskaug og tjente til konfirmasjonsklær. Den gang var det vanlig å arbeide for klær. Arbeidsdagen var om sommeren fra 06:00 om morgenen til 20:00 om kvelden med frokost kl. 08:00, middag 12:00-14:00, eftasverd 16:30. I 1901 var Julius med far sin, Anton Kroken, og satte opp bryggerhusbygning på Mjerskaug og etterpå en bygning i Lybekk. For det sistnevnte arbeidet fikk de 125 kroner.

ARKEOLOGISKE FUNN:🦕🔎
GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰
LINKER & REFERANSER 🔗📖
RELATERTE TAVLER
< 110 Dragehula >
< 111 Dragåsen bygdeborg >
< 112 Sølvskjerpet i Mjerskaugkollen >
< 113 Oppmålingstårn Mjerskaugkollen >
< 118 Jettegryter Mjerskaugkollen >
< 120 Kristofferstein >