64 Husmannsplassen Bånn

Denne husmannsplassen ble ryddet helt nordvest på grunnen til Vestby-Øgarden, ved «bunnen» av denne delen av Våg, nær delet mot Vik. Det er denne beliggenheten som har gitt plassen navnet «Bånn». Den ble satt opp som husmannsplass og Hans Petter Knutsen flyttet inn i 1865. Hans Hansen (1887-1956) kjøpte stedet av kommunen i 1924 for 5 000.

Bånn fra 1865 fikk navnet sitt fordi det lå ved bunnen av Våglia. Riksveien til høyre. Foto: dm.no
Slik ser det flotte huset ut i dag med skuret i bakkant. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Eiendommen var opprinnelig på ca. 10 dekar men nå er det 2 mål igjen. Bygningen er gammel, men restaurert og ombygd. Uthuset er fortsatt intakt.

 RELATERTE TAVLER
< 55 Husmannsplassen Øgarden >
< 67 Husmannsplassen Nylende >
< 79 Husmannsplassen Søndre Øgarden >