002 Fra Gravhaug til Mekanisk innretning

Denne haugen ble opprinnelig antatt å være en Gravhaug (53015) fra jernalderen og dermed automatisk fredet.

Ved ny befaring i 2013 ble det kun registrert fjell under vekstlaget med jordborg. Det er dermed ikke snakk om en gravhaug, men en naturdannelse. Haugen virket som fast fjell og skal ha blitt benyttet som fundament til en mekanisk overføring av kraft fra elva til et treskeverk på Vestby gård. Mest sannsynlig en taukraftoverføring.

Bilde 1 – Den påståtte gravhaugen som var et forankringspunkt til kraftoverføring fra Tangenelva. Foto: Enebakk historielag
Bilde 2 – Her står festeboltene som man mener holdt kraftoverføringen fra elven. Foto: Trym Bergtatt
Bilde 3 – Rester av traktorveien bort til daværende arbeidsplass for maskiner som fikk kraft fra elven. Foto: Trym Bergtatt
Bilde 4 – En jernbolt i toppen av fjellknollen. Foto: Trym Bergtatt
Bilde 5 – Fjellknollen var støttet opp med flere steiner. Foto: Trym Bergtatt
Bilde 6 – Enda en forankring i stein i rett linje fra jernbolten lenger ned mot Tangenelva. Foto: Trym Bergtatt
Bilde 6 – Illustrasjonsfoto hentet fra en tenkt løsning fra Sveits. Se link …

Haugen ligger nedenfor parkeringsplassen til Golfklubben og midten av haugen er markert med en jernpigg. Det ble også funnet en del av et vannhjul rett på nedsiden i Tangenelva.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Kulturminnesøk 53015

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 004 Vestby Mølle/Frørenseriet
➡️ 005 Mølla i Ytre Enebakk
➡️ 028 Benkeplasser av akvedukter