42 Husmannsplassen Bakken

Under arbeid! – Ikke satt ut!

Husmannsplassen Bakken under Vik Hovedgård ble ryddet og bygd som plass tidlig på 1700-tallet. Plassen ligger et par km nordvest for husene på Vik, like ved riksveien. Per Jonsen var husmann fra 1720 åra. Eiendommen er på ca. 90 dekar jordbruksareal og ca. 100 dekar skog etter tilkjøp av Vik i 1938. Det var husdyrhold her frem til 1955.

Bilde 1 – Husmannsplassen Bakken under Vik før 1937 etter maleri.
Bilde 2 – Thorvald Johannesen Bakken f 1856 og kone Bolette f 1859 kjøpte Bakken av Enebakk kommune i 1923.

Den eldste delen av bygningen skal være over 200 år gammel og stua frem mot 1850 da Ole Hansen Durud giftet seg. Huset ble restaurert og omgjort i 1930-åra og tømmerlåven er omtrent like gammel som huset. Stabburet er fra 1934. Thorvald Johannesen Bakken og kona Bolette kjøpte husmannsplassen av Enebakk kommune i 1923 for 15.000 kroner.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 43 Husmannsplassen Øvre Grav >
< 44 Husmannsplassen Holdtopp >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >