143 Sivspurv ved Mjær

Under arbeid.

Sivspurv (Emberiza schoeniclus) er 14–16,5 cm lang, omtrent som en gulspurv, og veier 10–28 g. Den har brun- og svartspettet overside og gråhvit underside med varierende grad av brunlige spetter. Hannen har svart hode og strupeflekk, hvit skjeggstripe og hvitt bånd rundt nakken.

Hunnen er beigehvit midt på strupen, og har svarte underskjeggstriper.

Bilde 1 – En vinterkledd Sivspurv som synger sin kjente «sripp-srip-sriia-srrissriisrii» tone. Foto: Magne Berg, Mjærdeltaet, 06.04.2017. 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i perioden 1995, 2000 og 2010 utført observasjon og resultatet var:
«Også Sivspurv viser en uforandret status ved Mjær. På det meste ble syv syngende hanner hørt og flere individer av begge kjønn ble sett. Arten opptrer i alle deler av vannet.»

Bilde 2 – Denne overvintrede hunutgaven av sivspurven har vært på foringsplassen med jevne mellomrom i Januar måned. Foto: Viggo Aasheim, Iveland, 29.01.2017.

Hos oss finner vi sivspurven i hele landet, fra kysten til høyfjellet. Det antas at den norske hekke- bestanden ligger på et sted mellom 200-500 tusen par. Arten hekker ved forskjellig type våtmark. Fuktige områder med busk- og takrørvegetasjon blir ofte foretrukket. Under hekking spiser den mest insekter og edderkopper, mens i trekktiden mer vegetabilsk kost. De ankommer i mars–april, og drar til sørvest Europa i august-oktober. Noen få individer prøver å overvintre i Sør-Norge hvert år.

Hør Sivspurven synge her:

Fra fugleportalen Fuglevennen står det mye informasjon om hvor sangfuglen Sivspurv er observert, statistikk og bilder fra fuglevenner i Norge.


Dersom du er interessert i å lære mer om Fauna og Flora når du er ute på tur her i Ytterbygda, kan jeg anbefale deg å laste ned en app som du kan bruke for å artsbestemme planter og dyr du tar bilder av.
Mobilappen heter Artsorakelet og kan lastes ned for Android telefoner her eller for iPhone her.


LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 72 Flora langs Tangenelva >
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 134 Gråhegre ved Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 137 Enkeltbekkasin ved Mjær >
< 138 Storskarv ved Mjær >