Ytterbygda infoside

Du har nå kommet til informasjonssiden for lokalhistorie her i Ytre Enebakk. Primærmålet med siden er å informere nåværende og fremtidige sambygding om de som levde her før oss, samt gi informasjon om lokal Fauna & Flora.(Dersom du bruker en mobiltelefon for å se på siden, klikker du på «Hamburgermenyen» øverst i venstre hjørne for å få frem menyen.)

Antall tavler utplassert pr.:

06.10.2022
117

Denne portalen gjenspeiler de tavler med informasjon som dere ser ute på deres turer i nærmiljøet.
Skal du ut på tur her i Ytterbygda, kan det være lurt å ta med seg Google-kartet under slik at du kan finne koordinater til de forskjellige tavlene og legge opp dine turer.

Alle tavlene som er satt ut i terrenget er plottet inn på kartet med koordinater, tekst og bilde av selve plakaten.
Klikk på bildet for å åpne turkartet i Google med alle tavlene for Ytre Enebakk (Ekstern link).