Ytterbygda infoside

Du har nå kommet til mitt sted for lokalhistorie, geologi, fauna og flora.
(Det er utplassert 134 tavler i Ytterbygda, men de fleste ble tatt ned for vedlikehold/vinterlagring i 2023, men de er planlagt satt ut igjen i løpet av 2024.)

Antall utplasserte tavler pr.
13. juni 2024 er:
68
De siste 3 tavler som er satt ut, er:
➡️ 022 Olle, ile og vannpost – (13.06.2024)
➡️ 096 Nedre Kjepperud – (13.06.2024)
➡️ 097 Øvre Kjepperud 🆕 – (13.06.2024)


Skal du ut på tur i Ytterbygda, kan det være lurt å bruke turkartet under her. Kartet gir deg koordinater til alle tavler som står ute.

Klikk på bildet for å åpne kartet i Google. Det inneholder alle utplasserte tavler i Ytterbygda.