Ytterbygda infoside

Du har nå kommet til mitt sted for lokalhistorie, geologi, fauna og flora.
(Det er tilsammen utplassert 123 tavler her i Ytterbygda, men de fleste er nå tatt ned for vedlikehold/vinterlagring.)

Antall utplasserte tavler er pr. 30/11-2023:
24

Skal du ut på tur i Ytterbygda, kan det være lurt å bruke turkartet, slik at du kan finne koordinater til tavlene.

Klikk på bildet for å åpne kartet i Google. Det inneholder alle tavlene i Ytterbygda.