114 Steindammen

Steindammen ble bygget for ca. 2-300 år siden og står nesten like fin i dag som den dagen den ble bygget. Steindammen er plassert ca. 300 meter opp fra Hultjern (Høljern) på Stutebrubekken som renner ned fra Mjerskaugkollen.

Bilde 1 – Steindammen sett fra oversiden. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Rett ned for dammen lå Rustad sag, en «oppgangssag» som var brukt når det var mye regn og flom (flomvassag). Murene til «sagkallen» og selve sagen er synlig.

Bilde 2 – Steindammen sett fra stien. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Denne saga var i bruk allerede ved innkrevinga i 1610 av den første «sagskatten». Den var fortsatt en “kvantumssag” med et tillatt årlig kvantum på 1000 bord i 1680.

Bilde 3 – Illustrasjonsbilde fra heftet til Ulf Oppegaard – «Enebakkvassdragene
og virksomheten der» med oversikt over Rustad sag.

Det er få rester etter saga i dag utenom selve demningen.

GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰
LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 06 Historien om Sagstuen >
< 11 Søyleruiner Vestby sag >
< 54 Svendse-saga >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >