114 Steindammen

Steindammen ble bygget for ca. 2-300 år siden, og står nesten like fin i dag som den dagen den ble bygget. Steindammen er plassert ca. 300 meter opp fra Hultjern (Høljern) på Stutebrubekken, som renner ned fra Mjerskaugkollen.

Bilde 1 – Steindammen sett fra oversiden. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Rett nedenfor dammen lå Rustad sag, en «oppgangssag» som var brukt når det var mye regn og flom (flomvassag). Murene til «sagkallen» og selve sagen er synlig.

Bilde 2 – Steindammen sett fra stien. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Da den første innkrevingen etter “Sagskatten” ble opprettet i 1610, var denne saga allerede i listene. Den var fortsatt en “kvantumsag” med et tillatt årlig kvantum på 1000 bord i 1680.

Bilde 3 – Illustrasjonsbilde fra heftet til Ulf Oppegaard – “Enebakkvassdragene
og virksomheten der” med oversikt over Rustad sag.

Det er få rester etter saga i dag, utenom selve demningen.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Store Norske Leksikon (25.06.2021) – Oppgangssag
↗️ Norsk sagbruksmuseum (26.05.2020) – Oppgangssagas tidsalder
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 006 Historien om Sagstuen
➡️ 011 Søyleruiner Vestby sag
➡️ 054 Svendse-saga
➡️ 085 Husmannsplassen Sagbakken