77 Møllesteinen

Rundt år 1000 begynte man å male korn med fossekraft i Norge og det var kvern i Tangenelva i år 1300 sies det. Møllesteinen ble funnet på 1970-tallet ved husmannsplassen Sagbakken hvor det har vært en kvern i eldre tid. Den stod lenge hos Einar Rosenvinge på Nylende før han og Rolf Solberg flyttet den til Skomakerbygningen ved Tangenelva.

Møllesteinen som ble funnet ved Sagbakken på oversiden av Kvernstubekken, ligger nå på en plass på nordsiden av Mari kirke. Foto: Trym Bergtatt, 2019.
Benkeplassen med utsyn mot Vågsenteret. Møllesteinen er pent plassert i forgrunnen. Foto: Trym Bergtatt, 2019.
Mølleren Martin Johannessen (1851-1925) med kone Lovise Hansdatter bodde på Vollene. Han jobbet på Vestby mølle. Foto: dm.no.
Tegning av Vestby Mølle med 3 overfallshjul. 2 drev møllestein og 1 drev heis, tørkerøre, valsemølle og div. Tegning fra boken Enebakkvassdragene av Ulf Oppegaard.

Under bygging av ny bru over Steinkistedammen flyttet Ola Hansen møllesteinen til Mari kirke og lagde en plass til den på nordsiden – der hvor Rotary har satt ut en benk. Hvil i fred!

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 23 Skomakerverkstedet >
< 76 Husmannsplassen Vollene >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >
< 147 Møllerstuen >