50 Durud – funnsted fra istiden

Funnsted og mulig boplass ved Durud, Ytre Enebakk. Arkeologiske undersøkelser i området i 1999 resulterte i bemerkelsesverdige funn i dette området. Totalt ble det funnet 9 flintbiter på fire lokaliteter. Det mest oppsiktsvekkende funnet var en kjerneøks i flint, som trolig er nærmere 10.000 år gammel og tilhørte trolig noen av de første menneskene som kom til landet etter siste istid. Lokalitetene som ble undersøkt ligger på mellom 171 og 193 meter over havet. Den maritime grense lå den gang på 200-220 moh.

Bilde 1 – Sletta ved Durud var for 10.000 år siden en grunn vik som munner ut i en strand innunder åsen. Foto: Henning Bergersen
Bilde 2 – Funnstedet fotografert fra åsen. Dette området er trolig et av de første stedet mennesker satte sin føtter her til lands.
Foto: Henning Bergersen

Bilde 4 – Det sikreste funnet som ble gjort på Durud var denne kjerneøksen i flint. Den er trolig nærmere 10.000 år gammel. Foto: Marthe Mangen

 

 

Bjerkelandshøgda var en liten øy og beskyttet mot tøvær fra øst. Nordåsen la også en beskyttende hånd over stranda, som det var lett å legge til land i. Vannet var grunt og den åpne sletta var perfekt for slakting av sel og sløying av fisk. Funnet på Durud er trolig blant de aller eldste vi har i Norge, på linje med funn som er gjort på Stunner i Ski, Nøstvet i Ås og Høgnipen ved Skjeberg.

LINKER:

 

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >