050 Durud – funnsted fra istiden

Funnsted og mulig boplass ved Durud, Ytre Enebakk.

Bilde 1 – Sletta ved Durud var for 10.000 år siden en grunn vik som munner ut i en strand innunder åsen. Foto: Henning Bergersen.

Arkeologiske undersøkelser i området i 1999, resulterte i bemerkelsesverdige funn i dette området. Totalt ble det funnet 9 flintbiter på fire lokaliteter.

Bilde 2 – Funnstedet fotografert fra åsen. Dette området er trolig et av de første stedet mennesker satte sin føtter her til lands.
Foto: Henning Bergersen.

Det mest oppsiktsvekkende funnet var en kjerneøks i flint, som trolig er nærmere 10.000 år gammel, og tilhørte trolig noen av de første menneskene som kom til landet etter siste istid.

Bilde 3 – Det sikreste funnet som ble gjort på Durud var denne kjerneøksen i flint. Den er trolig nærmere 10.000 år gammel. Foto: Marthe Mangen.

Lokalitetene som ble undersøkt ligger på mellom 171 og 193 meter over havet. Den maritime grense lå den gang på 200-220 moh.

Bilde 4 – Oversiktskart som viser hvordan man kan tenke seg at vannstanden var her for 10.000 år siden. Foto: Marthe Mangen.

Bjerkelandshøgda var en liten øy og beskyttet mot tøvær fra øst. Nordåsen la også en beskyttende hånd over stranda, som det var lett å legge til land i. Vannet var grunt og den åpne sletta var perfekt for slakting av sel og sløying av fisk. Funnet på Durud er trolig blant de aller eldste vi har i Norge, på linje med funn som er gjort på Stunner i Ski, Nøstvet i Ås og Høgnipen ved Skjeberg.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

Enebakk Avis hadde et innlegg om steinalderfunn ved Durud i 2001.

Bilde 5a – Utklipp fra Enebakk Avis – utgitt torsdag 29. mars 2001. Fotomontasje: Trym Bergtatt, 10.01.2023.
Bilde 5b – Utklipp fra Enebakk Avis – utgitt torsdag 29. mars 2001. Fotomontasje: Trym Bergtatt, 10.01.2023.
Bilde 5c – Utklipp fra Enebakk Avis – utgitt torsdag 29. mars 2001. Fotomontasje: Trym Bergtatt, 10.01.2023.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Østlandets Blad (26.09.2012) – Enebakk Historielag mener man bør grave ut Steinalderboplassen på Durud
↗️ IGN nr. 2 – 2007 med tema Steinalderen utgitt av Enebakk Historielag … (PDF)
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
➡️ 010 Vik Hovedgård
➡️ 030 Plasser og bruk av Vik