83 Husmannsplassen Svenskerud

Husmannsplassen Svenskerud under Øvre Jaer ble ryddet helt sørvest på Jaer grunn, nær delet mot Bjerke og Østby i siste del av 1700-tallet. Det var trolig en svenske som ryddet plassen – derav navnet Svenskerud. Det kom mange svensker hit på Østlandet under den Store Nordiske Krig (1700-1721). Tosten var første registrerte husmann her da datteren Maria ble født i 1792. Siste registrerte husmann her var Kristian Svensrud i 1896.

Selve hovedhuset ble restaurert og påbygd av Johannes Abrahamsen i 1920-åra. Dette bildet av våningshuset er fra ca. 1932. Bildet fra Digitaltmuseum.no

Svenskerud ble skjøtet fra Øvre Jaer i år 1900 for kroner 2.000 og tok navnet Østre Bjerkelund. I 1924 ble stedet solgt til snekker Johannes Abrahamsen for kroner 13.000. Johannes Abrahamsen restaurerte og bygde på hovedhuset.

Svenskerud i dag er et mindre boligfelt.