128 Myrmalm

Under arbeid! – Ikke satt ut!
Har du sett små vannfylte myrhull med rødbrunt vann og oljeaktig overflate? Dersom du legger gåturen inn Kjellgårdveien møter du en liten bekk på venstre side etter nedoverbakken mot Vollene. Bekken er farget av brunjernstein/myrmalm. Den røde fargen er rust og det betyr at grunnen under golfbanen inneholder myrmalm.

Bilde 1 – Denne bekken langs Kjellgårdveien farger omgivelsene sine med en rustrød farge fordi jordet på golfbanen over her inneholder myrmalm eller brunjernstein. Foto: Trym Bergtatt, 21.03.2020.

Myrmalm dannes der jernholdig vann møter luft. Jernet kommer fra stein og jord, men kan ikke holde seg oppløst om luft kommer til. I noen myrer har jern samlet seg i hundrevis av år i skillet mellom luft og vann slik at malm kan graves opp. Rust på bunnen og en skimrende hinne røper at her finnes det jern. Myrmalm er en uren form av jernhydroksid (FeO(OH)·nH2O) eller Limonitt som er det geologiske navnet.

Bilde 2 – Myrmalm kommer i mange former som for eksempel: Drueformet, nyreformet, runde kuler, dryppsteinslignende, flate korn eller kaker og slaggaktig. Kjemisk formel er: FeO(OH)·nH2O. Foto: Bilde hentet her.

Utvinning av myrmalm var stor industri fra jernalder til middelalderen og kunsten å brenne jern av myrmalm ble praktisert i over 2000 år, men på begynnelsen av 1800-tallet ebbet jernvinna ut og gruvemalm ble mer lønnsomt.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 01 Vestby Gods >
< 75 Husmannsplassen Østre Kjellgård >
< 76 Husmannsplassen Vollene >