39 Husmannsplassen Råkan

Søndre Råkan under Vik Hovedgård ble ryddet og bygd første halvdel av 1700-tallet på den lave ryggen som terrenget danner vest for riksveien et stykke nord for husa på Vik. Råka (råkå) betyr på dialekt «topp» eller «liten forhøyning» og har mest sannsynlig gitt plassen navnet Råkan. Anders Larsen var første husmannsfolk her fra 1730-tallet. Julie Kristiansen Råken kjøpte skjøte fra Enebakk kommune i 1926 for 11 000 kroner. Eiendommen var på 30 dekar innmark og 30 dekar skog, men noen hyttetomter er solgt ut. Det ble slutt med krøtterhold på 1960-tallet og jordbruk i 1996.

Råken gård. Flyfoto tatt i 1954 av fotograf Rolf Ingelsrud. Foto: dm.no.
Her er hovedhuset sett forfra. Foto: Trym Bergtatt.
Slik ser hovedhuset ut i dag etter at kommunen har bygget bred vei med fortau gjennom tomten. Foto: Trym Bergtatt.
Huset sett fra oversiden. Foto: Trym Bergtatt.

Bygningen, et gammelt tømmerhus med to rom, ble påbygd i 1945. Stua har håndlaget takbord og veggene er preppet med leire og halm. Uthusa er nå revet mens hovedbygningen står den dag i dag.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >