63 Flymaskinmyra

Fotballbingen ble drenert på 1980-tallet men før det var det en myr som ble kalt for «Flymaskinmyra», etter at Christian Hellesen styrtet i skogen rundt kl. 15:00 lørdag den 5. mars i 1921. Han var da 1 av 6 norske fly som var med i en 3 dagers flykonkurranse mellom Kjeller, Øyeren, Enebakk og Bygdøy. Flest mulig turer på 9 timer. Motorhavariet krasjet flyet og flygeren ble hentet ut fra vraket og båret ned til Vestby gård for legetilsyn. Han overlevde!

Bilde 1 – Oversiktskart som viser hvor Flymaskinmyra er lokalisert i September 2021. I dag er det en lokal ballbinge her, men hvordan det vil bli seende ut etter utbygging blir spennende. Foto: Trym Bergtatt, September 2021.
Bilde 2 – Et bilde av en Hansa Brandenburgere W29 som havarerte i skogen over Fjellveien i 1921. Foto: dm.no.
Bilde 3 – Her er deler av ballbingen i dag. Den brukes som leirplass med fotball og andre aktiviteter. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Christian Hellesen var flyger og ingeniør, og startet opp en flyfabrikk på Nøtterøy i 1919 som het Norsk Aeroplanfabrik. Han hadde store planer om norsk flyproduksjon, både for militære og sivile formål. Tre modeller var planlagt, med en produksjon på 30-40 fly i året. Det eneste som ble bygget var to Hansa Brandenburgere W29. Bedriften ble slått konkurs i 1921.

Den

GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰
LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 01 Vestby gods >