056 Bjerke-saga

Bjerke-saga under Bjerke var blant de nyere sagbrukene som holdt ut lengst. Da vikinggården Nordby ble en del av Bjerke i 1867, var Nordbysaga i bruk, men Olaf Formo flyttet den til en jordlapp på Nedre Jaren ved sørenden av Mjær. Butenschøn flyttet saga hjem i 1904 til plassen nedenfor Bjerke.

Bilde 1 – Bjerke Bruk med Bjerke-saga til høyre i bildet. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954, dm.no.

I starten ble saga drevet av en lokomobil. I 1905 ble også Bråtendammen bygget opp. Det ble installert en vannturbin som ga kraft til saga og treskeverkene.

Bilde 2 – Bjerke Bruk med sagbruket til venstre. Foto: 20.09.1963, Widerøe-samlingen, dm.no.

Det ble også montert opp en dynamo som ga elektrisk kraft og lys til hovedgården. Dette enkle e-verket var i bruk frem til 1916 og var det første i Enebakk kommune. Stallkaren Hans slo på turbinen på morgenen og av igjen kl 21:00 på kvelden.

Bilde 3 – Lokomobilen ble tidligere brukt bl.a. i landbruk og skogbruk som en flyttbar kraftkilde til bl.a. drift av treskemaskiner og flyttbare sag-anlegg. Foto: dm.no.

Saga var i drift frem til den brant ned i 1979. Den ble ikke gjenreist.
Ole Klavestad startet opp Enebakk Trelast i 1985. Enebakk Trelast ble kjøpt opp av Ski Bygg i 2007. I dag er trelasten blitt til XL-Bygg.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.

➡️ 020 Bråtendammen park
➡️ 054 Svendse-saga
➡️ 099 Vannturbinen
➡️ 129 Viksaga