56 Bjerke-saga

Bjerke-saga under Bjerke var blant de nyere sagbrukene som holdt ut lengst. Da Nordby ble en del av Bjerke i 1867 ble Nordbysaga brukt, men Olaf Formo flyttet den til en jordlapp på Nedre Jaren ved sørenden av Mjær. Butenschøn flyttet saga hjem i 1904 til plassen nedenfor Bjerke. I starten ble saga drevet av en lokomobil. I 1905 ble også Bråtendammen bygget opp. Det ble innstallert en turbin som ga kraft til saga og treskeverkene. Det ble også montert opp en dynamo som ga elektrisk kraft og lys til hovedgården.

Bjerke Bruk med Bjerke-saga til høyre i bildet. Foto av Rolf Ingelsrud 20.07.1954. Bilde lånt fra Digitalmuseum.
Bjerke Bruk med sagbruket til venstre. Bildet tatt 20.09.1963 og inngår i Widerøe-samlingen, Akershussamlingen. Bilde lånt fra Digitalmuseum.no
Lokomobilen ble tidligere brukt bl.a. i landbruk og skogbruk som en flyttbar kraftkilde til bl.a.drift av treskemaskiner og flyttbare saganlegg. Bildet hentet fra Digitalmuseum.no

Dette enkle e-verket var i bruk frem til 1916 og var det første i Enebakk kommune. Stallkaren Hans slo på turbinen på morgenen og av igjen kl 21:00 på kvelden.
Saga var i drift frem til den brant ned i 1979. Den ble ikke gjenreist. Ole Klavestad startet opp Enebakk Trelast i 1985. Enebakk Trelast ble kjøpt opp av Ski Bygg i 2007.

 RELATERTE TAVLER
< 20 Bråtendammen park >
< 54 Svendse-saga >
< 99 Vannturbinen >