56 Bjerke-saga

Bjerke-saga under Bjerke var blant de nyere sagbrukene som holdt ut lengst. Da vikinggården Nordby ble en del av Bjerke i 1867, var Nordbysaga i bruk, men Olaf Formo flyttet den til en jordlapp på Nedre Jaren ved sørenden av Mjær. Butenschøn flyttet saga hjem i 1904 til plassen nedenfor Bjerke.

Bilde 1 – Bjerke Bruk med Bjerke-saga til høyre i bildet. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954, dm.no.

I starten ble saga drevet av en lokomobil. I 1905 ble også Bråtendammen bygget opp. Det ble installert en vannturbin som ga kraft til saga og treskeverkene.

Bilde 2 – Bjerke Bruk med sagbruket til venstre. Foto: 20.09.1963, Widerøe-samlingen, dm.no.

Det ble også montert opp en dynamo som ga elektrisk kraft og lys til hovedgården. Dette enkle e-verket var i bruk frem til 1916 og var det første i Enebakk kommune. Stallkaren Hans slo på turbinen på morgenen og av igjen kl 21:00 på kvelden.

Bilde 3 – Lokomobilen ble tidligere brukt bl.a. i landbruk og skogbruk som en flyttbar kraftkilde til bl.a. drift av treskemaskiner og flyttbare sag-anlegg. Foto: dm.no.

Saga var i drift frem til den brant ned i 1979. Den ble ikke gjenreist.
Ole Klavestad startet opp Enebakk Trelast i 1985. Enebakk Trelast ble kjøpt opp av Ski Bygg i 2007. I dag er trelasten blitt til XL-Bygg.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 20 Bråtendammen park >
< 54 Svendse-saga >
< 99 Vannturbinen >
< 129 Viksaga >