120 Kristofferstein

Kristofferstein er en «flyttblokk» som ble lagt igjen av isbreen under siste istid – etter at breen trakk seg tilbake for ca. 11.500 år siden i vår region.

Bilde 1 – Oversiktskart som viser når isen trakk seg tilbake over Norge etter forrige istid. Ca. 11.500 år siden hos oss.

Opprinnelig har flyttblokken blitt frosset inn i isbreen for deretter å bli transportert med isbreen etter hvert som den har beveget seg fremover. Derfor vil en flyttblokk nesten alltid bestå av andre bergarter enn tilsvarende fjell som den nå ligger på. Ved å studere bergarten i flyttblokken kan man si noe om hvor den kommer fra og hvilken retning isbreen har beveget seg.

Bilde 2 – Her ligger Kristofferstein i terrenget nedenfor Mjerskaugkollen i dag. Den har ligget der siden isbreen trakk seg tilbake og smeltet for ca. 11.500 år siden i vår region. Foto: Trym Bergtatt, 09-2020.

Tidligere trodde folk at de store steinene, som tilsynelatende hadde falt ned fra himmelen, var spor etter troll eller andre overnaturlige vesener som hadde blitt sinte og kastet steiner, enten mot folk eller at de kranglet seg imellom.

Bilde 3 – Her er en illustrasjon på hvordan flyttblokk forflyttes av isen. 1. Steinen er innfryst og fastlåst i innlandsisen. 2. Et stykke av innlandsisen løsner og den transporteres med isens bevegelse. 3. Isbergsstykket smelter og gir etter. 4. Steinen løsner og plasseres i terrenget. Foto: Internett.

Ryktet sies at Kristoffer klarte å rikke på denne steinen og derav navnet på den.

RELATERTE TAVLER
110 Dragehula
111 Dragåsen bygdeborg
112 Sølvskjerpet i Mjerskaugkollen
113 Oppmålingstårn Mjerskaugkollen
118 Jettegryter Mjerskaugkollen