120 Kristofferstein

Kristofferstein er en «flyttblokk» som ble lagt igjen av isbreen under siste istid – etter at breen trakk seg tilbake for ca. 11.500 år siden i vår region.

Bilde 1 – Oversiktskart som viser når isen trakk seg tilbake over Norge etter forrige istid. Ca. 11.500 år siden hos oss.

Opprinnelig har flyttblokken blitt frosset inn i isbreen for deretter å bli transportert med isbreen etter hvert som den har beveget seg fremover. Derfor vil en flyttblokk nesten alltid bestå av andre bergarter enn tilsvarende fjell som den nå ligger på. Ved å studere bergarten i flyttblokken kan man si noe om hvor den kommer fra og hvilken retning isbreen har beveget seg.

Bilde 2 – Her ligger Kristofferstein i terrenget nedenfor Mjerskaugkollen i dag. Den har ligget der siden isbreen trakk seg tilbake og smeltet for ca. 11.500 år siden i vår region. Foto: Trym Bergtatt, 09-2020.

Tidligere trodde folk at de store steinene, som tilsynelatende hadde falt ned fra himmelen, var spor etter troll eller andre overnaturlige vesener som hadde blitt sinte og kastet steiner, enten mot folk eller at de kranglet seg imellom.

Bilde 3 – Her er en illustrasjon på hvordan flyttblokk forflyttes av isen. 1. Steinen er innfryst og fastlåst i innlandsisen. 2. Et stykke av innlandsisen løsner og den transporteres med isens bevegelse. 3. Isbergsstykket smelter og gir etter. 4. Steinen løsner og plasseres i terrenget. Foto: Internett.

Ryktet sies at Kristoffer klarte å rikke på denne steinen og derav navnet på den.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 110 Dragehula
➡️ 111 Dragåsen bygdeborg
➡️ 112 Sølvskjerpet i Mjerskaugkollen
➡️ 113 Oppmålingstårn Mjerskaugkollen
➡️ 118 Jettegryter Mjerskaugkollen
➡️ 157 Allemannsretten
➡️ 166 Fangstgrop på Mjerskaug