13 Kirkestien

I gamle dager var det nesten plikt i å overvære gudstjenesten i kirken, også i Mari kirke. Som regel kom overhodene fra gårdene med sine barn og kanskje et par tjenestepiker. Bønder og arbeidere kom pyntet i sin finstas for å vise respekt til gudstjenesten.

Bilde 1 – Flyfoto fra 1965 viser den gamle kirkestien opp til Mari kirke. I dag er stien
delvis skjult av Østmarka golfklubb, men den siste delen opp til kirken er fortsatt
vedlikeholdt. Foto: dm.no.

Den gamle kirkestien gikk over Vestby bru, opp til Vestby gods, deretter ned jordet og opp vestsiden av Tangenhaugen til kirken.

Bilde 2 – Her ser vi 9 ekvipasjer med hest og vogn på tur til Mari kirke i Ytre Enebakk
en søndag i august. Dette er rett før Ubberudbogen. Foto: Ca. 1910-1920, dm.no.

De som kom fra sør og øst, kom som regel kjørende fra Hollibyen, Østby og Bjerkesiden. De kjørte da opp Kirkebakken ved dagens barneskole.

Bilde 3 – Folk på vei hjem fra Mari kirke. Her går de ned kirkebakken. I bakkant ser vi husmannsplassen Hamborg. Bildet er tatt fra Ytre Enebakk skole, 1910. Foto: Enebakk historielag.

Den gamle kirkestien over Vestby gods er ikke lengre i bruk, men en ny kirkesti ble opparbeidet fra brua ved Steinkistedammen i 1993-94 og stien leder opp bak gravkapellet. Denne stien er også delt midt i bakken slik at man kan gå opp på nordsiden av Mari kirke om man vil.

Bilde 4 – Den gamle kirkestien over til Vestby gods ligger fortsatt på Tangenhaugen.
Men Østmarka golfbane har nesten visket den bort. I bakgrunnen ser du Vestby gods.
Foto: Trym Bergtatt, Oktober 2021.
ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Den Norske kirke – Gudstjenestens historie
↗️ Store Norske Leksikon – Gudstjeneste
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 01 Vestby gods
➡️ 18 Mari kirke
➡️ 103 Portstolper Mari kirke