13 Kirkestien

I gamle dager var det nesten plikt i å overvære gudstjenesten i kirken, også i Mari kirke. Som regel kom overhodene fra gårdene med sine barn og kanskje et par tjenestepiker. Bønder og arbeidere kom pyntet i sin finstas for å vise respekt til gudstjenesten.

Bilde 1 – Flyfoto fra 1965 viser den gamle kirkestien opp til Mari kirke. I dag er stien
delvis skjult av Østmarka golfklubb, men den siste delen opp til kirken er fortsatt
vedlikeholdt. Foto: dm.no.

Den gamle kirkestien gikk over Vestby bru, opp til Vestby gods, deretter ned jordet og opp vestsiden av Tangenhaugen til kirken.

Bilde 2 – Her ser vi 9 ekvipasjer med hest og vogn på tur til Mari kirke i Ytre Enebakk
en søndag i august. Dette er rett før Ubberudbogen. Foto: Ca. 1910-1920, dm.no.

De som kom fra sør og øst, kom som regel kjørende fra Hollibyen, Østby og Bjerkesiden. De kjørte da opp Kirkebakken ved dagens barneskole.

Bilde 3 – Den gamle kirkestien over til Vestby gods ligger fortsatt på Tangenhaugen.
Men Østmarka golfbane har nesten visket den bort. I bakgrunnen ser du Vestby gods.
Foto: Trym Bergtatt, Oktober 2021.

Den gamle kirkestien over Vestby gods er ikke lengre i bruk, men en ny kirkesti ble opparbeidet fra brua ved Steinkistedammen i 1993-94 og stien leder opp bak gravkapellet. Denne stien er også delt midt i bakken slik at man kan gå opp på nordsiden av Mari kirke om man vil.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 01 Vestby gods >
< 18 Mari kirke >
< 103 Portstolper Mari kirke >