138 Storskarv ved Mjær

Storskarv (Phalacrocorax carbo) er en dykkende trekkfugl med et vingespenn på mellom 130-160 cm. Hannen er større enn hunnen med en lengde på 80-100 cm, veier den omkring 1,8-2,8 kg. Den har sort fjærdrakt med et lite innslag av hvite fjær her og der. Nebbet er grått, bortsett fra nebbroten som er gul. Overnebbet er bøyd nedover i en spiss over undernebbet. Storskarven har en prydfjær som svakt reiser seg i nakken.

Bilde 1 – Storskarv som tørker vingene sine etter dykk. Skarvens fjærdrakt trekker til seg vann, i kontrast med fjærdrakten til andre dykkere, som vanligvis er vannavstøtende. Det er 2 par som hekker i midtre og nordre del av Mjær. Dette bildet er fra Våg. Foto: Rita Nyquist, Juli 2021.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i perioden 1995, 2000 og 2010 utført observasjoner ved Mjær og resultatene var:
«Tre observasjoner av enkeltindivider er på samme nivå som i 2000. Det ble da gjort tre observasjoner av til sammen fire individer. Arten ser dermed ut til ikke å vise noen økning ved Mjær i motsetning til mange andre steder i innlandet de senere årene.»

Storskarven har korte bein som sitter langt bak på kroppen og er et typisk kjennetegn for de fleste gode dykkerartene. Føttene er mørke og har svømmehud mellom tærne. Den bakerste tåa er lang og vender innover, et karakterisk trekk for dykkere. Reiret bygges av pinner og kvist og blir plassert i berghyller eller trær. De lyseblå eggene legges i et kull på 3-4 egg og rugetiden er på ca. 27-29 dager. Etter klekkingen blir ungene i reiret i opptil 50 dager før de forlater det.

Bilde 2 – Storskarv svømmer dypt i vannet, men den er en dyktig dykker etter fisk og kan dykke dypt, opptil 65 meter. Storskarven er en dyktige flyger og imponerer både på høyde og fart. De kan stige opp mot 1500-2000 meter på like under 15 minutter. Foto: Tom Dyring, https://tom-dyring.com.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 72 Flora langs Tangenelva >
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 134 Gråhegre ved Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 137 Enkeltbekkasin ved Mjær >