68 Husmannsplassen Korsveien

Denne plassen under Foss ble ryddet og bygd opp i skogen på høgda nord for Foss i 1830-åra. Navnet fikk plassen fordi veien fra Nordby og Gjevelsrud samt en arm fra Foss møttes her. Paul Eriksen født 1798 var første husmann her i 1865.

Korsveien 93/57 så slik ut i 1930-åra, plassert i skogen ovenfor Øvre Foss. Bildet hentet fra The National Library og Norway.
Låven står fortsatt selv om hovedhuset brant i 2012. Det er uvisst hva som skjer med låven når feltet skal bygges ut.

Korsveien er på 10 dekar innmark og 26 dekar skog. Bygningen er fra 1915, og uthuset ble bygd 1943-44. I skogen over mot Mellomgarden Gjevelsrud er det noen tomter etter gamle hus. Trolig er det etter plassen Norli (1830 – 1870).

Det er lokalisert 2 gravrøyser øverst på Foss i enden av Sagstuveien. De ble automatisk fredet 27.9.2012 og er datert Bronse-/Jernalder. Enebakk kommune har vedtatt å gjøre om dette området (BY7) til boligområde.