68 Husmannsplassen Korsveien

Denne plassen under Foss ble ryddet og bygd opp i skogen på høgda nord for Foss i 1830-åra. Navnet fikk plassen fordi veien fra Nordby og Gjevelsrud samt en arm fra Foss møttes her. Paul Eriksen født 1798 var første husmann her i 1865. Johan Martinsen fra Vollene (1875-1956) kjøpte plassen av kommunen i 1924, men bodde der fra 1914. Han var møller som sin far før ham.

Bilde 1 – Korsveien 93/57 så slik ut i 1930-åra, plassert i skogen ovenfor Øvre Foss. Foto fra: The National Library of Norway.

Korsveien er på 10 dekar innmark og 26 dekar skog. Hovedhuset er fra 1915, og uthuset eller hønsehuset som det blir kalt, ble bygd rundt 1943-44. Hovedhuset brant ned i 2013 som en brannøvelse for politi og brannvesen.

Bilde 2 – Hovedhuset som ble bygget i 1915 ble brent ned i en brannøvelse i 2013. Foto: Annie Haga, 2002.
Bilde 3 – Uthuset eller hønsehuset som det blir kalt, står fortsatt på plassen. Den forsvinner når utbyggerne begynner her. Foto: Trym Bergtatt, Juni 2020.
Bilde 4 – Låven står fortsatt på tunet. Det er uvisst hva som skjer med låven når feltet skal bygges ut. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

I skogen over mot Mellomgarden Gjevelsrud er det noen tufter etter gamle hus. Trolig er det etter plassen Norli (1830 – 1870).

Det er lokalisert 2 gravrøyser øverst på Foss i enden av Sagstuveien. De ble automatisk fredet 27.9.2012 og er datert Bronse-/Jernalder. Enebakk kommune har godkjent området (BY7) til boligområde.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
  • Enebakk Avis hadde 2 oppslag om brannen av hovedhuset. De finnes dessverre ikke i e-avis. … (PDF-link her)
 RELATERTE TAVLER
< 24 Husmannsplassen Norli >
< 53 Gravrøys fra Bronsealderen >