25 Husmannsplassen Bernhardplassen

Denne plassen nordvest for Norli har sameksistert med husmannsplassen Norli. Karl Bernhard Kristensen (1838-1917) gift med Maren Paulsdatter (1833-1919) i 1860, er oppført med jord under Nordli. Familien bodde mest sannsynlig på Bernhardplassen til 1870 da de begynte på H. Jølsens Tændstikfabrik og ble boende i «arbeiderboligen » der. Fabrikken ble i 1883 flyttet med arbeiderboligen inn til Helsfyr, Christiania. Familien flyttet da til Nesodden.

Bilde 1 – Husmannsplassen Bernhard er borte. Det ligger kun igjen omrisset av grunnmuren
og noen steiner her. Foto: Trym Bergtatt, 1. November 2020.

Barn:

  • 1860, Karen Kristine Bernhardsdatter.
  • 1863, Johan Nikolaus Bernhardsen.
  • 1865, Olava Bernhardsdatter.
    Karen, Johan og Olava jobbet som barnearbeidere på H. Jølsens Tændstikfabrik etter at de flyttet til arbeiderboligen rundt 1870.
  • 1868, Berthe Marie Bernhardsdatter.
    Erik og Mathilde ble født mens de bodde på arbeiderboligen.
  • 1871, Erik Bernhardsen.
  • 1876, Mathilde Bernhardsen.

Funnet av en skjyru (sigd) på denne plassen bevitner at de som bodde her jobbet på jordet.

Bilde 2 – En gammel rusten sigd eller skjyru ble funnet på plassen. En Skjyru ble brukt til
kornproduksjon på 1800-tallet. Foto: Trym Bergtatt, November, 2020.

Korn ble skåret med skjyru og det ble brukt et akkordsystem – et laje pr. dag. Et laje var 48 alen i firkant, knapt 1 mål (1 alen = 0,6275 m). Både menn og kvinner brukte skjyru, et tungt, krokbøyd arbeid hele dagen. Menn begynte å bruke ljåen mens kvinner fortsatte med skjyru. «Å meie» var en mannsjobb mens «binde opp» forble en kvinnejobb.

ARKEOLOGISKE FUNN:🦕🔎

Lørdag den 14.11.2020 ble det gjennomført et søk med metalldetektor på husmannsplassen. Her er et oversiktsbilde over det som ble funnet på plassen.

Bilde 3 – Funn av arkeologiske gjenstander på Bernhardplassen var: 1 skjyru, 1 knagg, 3 spiker, 2 knapper, 1 blygjenstand, 1 kjettingring, et flattjern med buet bakside, 1 beslag, 1 nagle med stort smidd hode og 1 gasspatron (relativt ny) for luftpåfylling til sykkel. Foto: Trym Bergtatt, November 2020.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 24 Husmannsplassen Norli >
< 84 Husmannsplassen Bråten >
< 90 Nedre Gjevelsrud >
< 101 Husmannsplassen Moseby >