085 Husmannsplassen Sagbakken

Sagbakken under Vik hovedgård ble bygd på slutten av 1700-tallet. Den lå rett på oversiden av saga, som lå ved bekken omtrent 1 km ovenfor husmannsplassen Kvernstua.

Bilde 1 – Sagbakken mølleruin fra selve møllehuset. Siden alt treverk er borte, vet man ikke med sikkerhet hvordan det så ut. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Plassen var i bruk frem til slutten av 1890-tallet. Første registrerte husmann her var Ola Jonsen, gift med Ragnhild Svendsdatter da deres sønn Hans ble registrert ved fødsel i 1807. Hans Andersen med kone var siste registrerte husmann her frem til 1891.

Bilde 2 – Mølla ble bygget over selve bekken slik at de fikk stor kraft. En kan se byggverket den dag i dag. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
Bilde 3 – Kart over bolig, driftsbygning og mølle. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
Bilde 4 – En annen side av selve møllebygget. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Ruinene etter hovedhuset, driftsbygning og en mølle er lett å se i terrenget. Møllesteinen ligger i dag på Mari Kirke, se egen tavle.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Historier.no – Bratlands mølle, litt om kornmaling i gamle dager
↗️ SNL- Kvern
↗️ Kvernsteinsparken
↗️ Forskning.no (27.10.2012) – Da mel ble til med håndkraft
↗️ Forskning.no (12.03.2013) – Møllesteinene forteller
↗️ Forskning.no (22.11.2006) – Hugget kvernsteiner i Vikingtiden
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
➡️ 010 Vik Hovedgård
➡️ 030 Plasser og bruk av Vik