85 Husmannsplassen Sagbakken

Sagbakken under Vik hovedgård ble bygd på slutten av 1700-tallet rett ved saga som lå ved bekken omtrent 1 km ovenfor husmannsplassen Kvernstua. Plassen var i bruk frem til 1890-åra. Første registrerte husmann her var Ola Jonsen, gift med Ragnhild Svendsdatter da deres sønn Hans ble registrert ved fødsel i 1807. Hans Andersen med kone var siste registrerte husmann her frem til 1891.

Bilde 1 – Sagbakken mølleruin fra selve møllehuset. Siden alt treverk er borte, vet man ikke med sikkerhet hvordan det så ut. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
Bilde 2 – Mølla ble bygget over selve bekken slik at de fikk stor kraft. En kan se byggverket den dag i dag. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
Bilde 3 – Kart over bolig, driftsbygning og mølle. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
Bilde 4 – En annen side av selve møllebygget. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Ruinene etter hovedhuset, driftsbygning og en mølle er lett å se i terrenget. Møllesteinen ligger i dag på Mari Kirke, se egen tavle.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgard >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >