129 Viksaga

Godseier Carl Gulbranson (1831-1910) fra Vik hovedgård – som med sine nesten 40.000 mål skog fordelt på Rausjø og Viksåsen satte opp en egen sag for å kunne tjene mest mulig penger på eksport av plank til kontinentet. Disse store skogeierne ble kalt for «plankeadelen«.

På 1600-tallet var trelasthandelen i sterk vekst her i landet. Etterspørselen var stor i Vest-Europa og eksporten, særlig til Holland, foregikk fra steder langs Sørlandskysten og i Oslofjord-området. Helt fram til tiden omkring første verdenskrig var disse sagene i forskjellige Christianiaborgeres eie, og kjøpstadsprivilegiene (1622) innebar at trelasthandelen var forbeholdt byens grosserere og patrisiere, som også eide de tilhørende jord- og skogeiendommene. De ble maksimalt utnyttet men tømmerdriften førte mye annen virksomhet med seg. I tillegg til hogst og fløting og kjøring av skurlasten var det transport av plankene til Christiania, der fortjenesten havnet hos «plankeadelen«.

Bilde 1 – Flyfoto over Vik gård med Viksaga i bakgrunnen. Den ble flyttet hit fra Vik badestrand i 1950. Saga stod til rundt 1975. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.7.1954, dm.no.

Den opprinnelige Viksaga ble demontert i 1950. Noe av utstyret ble tatt med videre da nytt saghus ble oppført på oversiden av Vik gård, som man ser på bildet fra 1954. Før lå den omtrent der toaletthuset på badeplassen ved Våg ligger i dag.


Johan Martin Østvåg (1924-2009) var bonde og skogsarbeider og jobbet med hest og vogn og fraktet tømmer til Viksaga i 12 vintre. Som pensjonist begynte han på livsverket sitt med å gjenskape Viksaga i en miniatyrutgave av bjerk og svartor. Han holdt på i 5 år i låven sin før det var laget ferdig. 37 arbeidere – ingen like og alle med personlige trekk, hester, redskap og bygninger ble laget ned til den minste detalj og i riktig målestokk. Prosjektet stod ferdig i 1999 og Johan overrakte prosjektet til Enebakk kommune og kultursenteret i Kirkebygda.
Johan fikk Enebakk kommunes kulturpris for dette arbeidet i 2004.

Bilde 2 – Johan Martin Østvåg stilte ut en flott modell av Vik-saga på Mjær ungdomsskole 06.12.2016. Modellen består av blant annet 37 trefigurer. Foto: Enebakk Avis, Audun Aasbø.

Utstillingen er permanent og skoleklasser og andre foreninger har turer til kultursenteret i Kirkebygda etter avtale.

Bilde 3 – Nærbilde av utstillingen med verktøy og alt som hørte til på Viksaga. Foto: Enebakk Avis, Kai Ole Hänsch.
ARKEOLOGISKE FUNN:🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Enebakk Avis (09.10.2018) – Vik-saga gitt til kommunen
↗️ Enebakk Avis (28.01.2017) – Går i mot forslag om å flytte Viksaga
↗️ Enebakk Avis (06.12.2016) – Brukte fem år på modellen av Vik-saga
↗️ Enebakk Avis (08.07.2016) – Viksaga fikk et løft
↗️ Enebakk Historielag (17.07.2014) – Viksaga
↗️ Østlandets Blad (01.09.2006) – Bygdedag i Enebakk
↗️ Wikipedia – Plankeadelen
↗️ Wikipedia – Sagbruksprivilegier
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 10 Vik hovedgård
➡️ 12 Søyleruiner Vestby sag
➡️ 30 Skafthulløks fra Steinalderen
➡️ 85 Husmannsplassen Sagbakken