140 Odelsgodset Mulerud

Under arbeid! – Ikke satt ut!

Denne gården ble ryddet allerede i gammelnorsk tid (1000-1350) men lå øde etter Svartedauden i 1350. Fra 1500-tallet var gården igjen bebodd og navnet Mulerud er beskrevet i 1578 som eget bruk. Hovin kirke i Spydeberg eide hovedparten av Mulerud fra 1575-1661. Eierskapet til kirken er ikke nevnt etter denne perioden.

Bilde 1 – Et gammelt bilde av Mulerud gård hvor veien gikk mellom stabburet og hovedhuset. Den ble flyttet utenfor stabburet slik vi kjenner veien i dag. Foto: Enebakk bygdebok, ca. 1920.

Brukere/Husmenn registrert på Mulerud

 • 1593-1698 – Morten, Søren, Tomas, Torbjørn,
  Amund, Halvor og Per Kristensen.
 • 1723-1717 – Amund Holmsen (1671-1741)
 • 1717-1742 – Johannes Amundsen (1708-1742)
 • 1752-1759 – Holm Holmsen (1696-1746)
 • 1759-1778 – Hans Hansen (1674-1759)
 • 1778-1781 – Ole Olsen (1723-1787)
 • 1781-1802 – Hans Thoresen (1742-1816)
 • 1802-1810 – Thorer Hansen (1776-1836)
 • 1810-1834 – Holm Clemmetsen (1776-1825)
 • 1834-1845 – Klemet Holmsen (1805-1881)
 • 1845-1890 – Christian Paulsen (1819-1882)

Husmannsplasser under Mulerud i 1865 var: Skåne, Myra, Sø-Skaug, Skaug og Tjennsdalen.

Bilde 2 – Familien Kristoffersen på Mulerud gård ca. 1927. Gullborg (1870-1957), Johannes (1890-1970) med barna Thea, Ivar, Ruth og Arne. Foto: Enebakk bygdebok.

Bygningen fra 1913 er av brukt tømmer på hustomta og senere restaurert. Låve og stall er fra 1870-tallet og fjøset fra ca. 1950. Drengestua og vedskjulet er hentet fra plassen Mulerudmyra inne i skogen. Mulerud er på 95 dekar innmark og 845 dekar skog mot delet til Spydeberg kommune.

ARKEOLOGISKE FUNN:🦕🔎
LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER