150 Husmannsplassen Buttelbakken

Under arbeid! – Ikke satt ut!

Buttelbakken under Foss ble ryddet og reist som plass rundt 1830. Den var plassert nedenfor plassen Bråten – omtrent utenfor vinduene til skolekjøkkenet på dagens Mjær ungdomsskole.

Bilde 1 – Vinterbilde av Buttelbakken anno 1958. Plassen hadde ikke vann eller strøm frem til den ble revet i 1970, og var bebodd frem til ca. 1965. Foto: 1958, Susan Laustsen.

Husmenn og beboere i ca. tidspunkt

  • 1830-1836 – Hans Svendsen (1801-1872), g m Sissel Larsdatter (1804-1876)
  • 1836-1866 – Paul Eriksen (1807-1866), g m Ingeborg Marie Akselsdatter (1804-1890)
  • 1866-1871 – Christian Olsen (1806-1871), g m Dorthe Poulsdatter (1801-1884)
  • 1871-1900 – Hans Haagensen (1841-1915), g m Helene Pedersdatter (1841-1889)
  • 1900-1910 – Johan Svendsen (1840-1909), g m Karen Amundsdatter (1834-1860)
Bilde 2 – Utsnitt av flyfoto over Bjerke bruk. Her ser du plassen Bråten øverst til høyre og midt i bildet ligger Buttelbakken. Bak kan du se hoppbakken Bråtanbakken. Hele området er i dag Mjær ungdomsskole og Mjær idrettsanlegg. Foto: 20.07.1954, Rolf Ingelsrud, dm.no.

Buttelbakken er ikke nevnt i folketellingen for 1900, men det bodde folk her senere. Mina Bråten (1913-1993) fra Bråten under Foss bodde her på 1940-tallet etter hun ble enke. Buttelbakken hørte også til Vestbygodset i en periode og det fortelles at husmenn på Vestby reiste til Buttelbakken med hester for å gjøre våronna. De gjorde ei vending med plogen, så spente de fra og dro hjem til middag. Buttelbakken ble revet i 1970 og tomten ble solgt til Enebakk kommune i 1977 for å starte utbygging av dagens ungdomsskole.

Bilde 3 – Her et nyere flyfoto over Bråten og Buttelbakken. Foto: Widerøe, 1961, dm.no.

 

 

GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰
LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 10 Vik hovedgård >
< 75 Husmannsplassen Østre Kjellgård >
< 76 Husmannsplassen Vollene >
< 102 Gamle stedsnavn rundt Våg >