71 Husmannsplassen Tåjet

Tåjet under Vik Hovedgård ble bygd som plass øst for husene på Vik første halvdel av 1800-tallet. Navnet Tåjet betyr «der hvor kuer står og tråkker mens de ventet på å bli sluppet inn«, og er brukt mange steder på Østlandet under formene Tåjet og Tajet. Det kommer fra siste ledd i fortau.

Bilde 1 – Sommerhuset slik det ser ut i dag. SEFRAK nummer: 0229-0303-029. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Gulbrand Andersen (*-*) gift med Inger Marie Jensdatter (*-*) var husmann på 1840-tallet. Plassen ble fradelt Vik i 1923 og skjøtet året etter for 6.500 kroner til Edvard Johansen (*-*). I 1943 solgte han alt og Tåjet ble feriested for en baker fra Ullevål Hageby. I dag blir stedet bare kalt for «Bakern’s Sommerhus».

Bilde 2 – Uthuset som hører til sommerhuset og var opprinnelig for storfe. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Dette gamle sommerhuset står oppført på SEFRAK sin verneliste (0229-0303-029) og er datert ca. 1850. I registeret står det at det opprinnelige sosiale miljøet for eiendommer var husmann og strandsitter.

Bilde 3 – Vannpumpa virker fortsatt. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Det finnes en reguleringsplan for 91/4 med areal på 70 daa som innbefatter oppføring av 16 eneboliger etter godkjenning av kommunen den 29.11.1993.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >