071 Husmannsplassen Tåjet

Tåjet eller Vigstaiet som det het rundt 1850, lå under Vik Hovedgård. Plassen ble bygd øst for husene på Vik første halvdel av 1800-tallet. Navnet Tåjet betyr “der hvor kuer står og tråkker mens de ventet på å bli sluppet inn“, og er brukt mange steder på Østlandet under formene Tåjet og Tajet. Det kommer fra siste ledd i fortau.

Bilde 1 – Sommerhuset slik det ser ut i dag. SEFRAK nummer: 0229-0303-029. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Husmenn på Tåjet i ca. år.

  • 1840-1870 – Gulbrand Andersen (1803-1863) g m Inger Marie Jensdatter (1817-1881). Inger Marie giftet seg 2. gang med Torger Hansen (1823-*) i 1865.
  • 1870-1872 – Kristian Andersen (1840-1919) g m Marie Johannesdatter (1847-1925) var innerster.
  • 1872-1893 – Johannes Halvorsen (1830-1896) g m Karen Hansdatter (1837-1929)
  • 1893-1923 – Johan Petrus Johannesen (1871-1965) g m Josefine Pedersdatter (1861-1909)

    Bilde 2 – Kristian Andersen (1840-1919). Foto: Internett.

Tåjet ble fradelt Vik i 1923 og skjøtet året etter for 6500 kroner til Edvart Johansen. Edvart Johansen skjøtet i 1942 for 6000 kroner til Josef Bauner. Han solgte alt året etter for samme kjøpesum til Anna Johansen.
Tåjet ble etter dette et feriested for en baker fra Ullevål Hageby. I dag blir stedet bare kalt for “Bakern’s Sommerhus“.

Bilde 2 – Uthuset som hører til sommerhuset og var opprinnelig for storfe. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Dette gamle sommerhuset står oppført på SEFRAK sin verneliste (0229-0303-029) og er datert ca. 1850. I registeret står det at det opprinnelige sosiale miljøet for eiendommer var husmann og strandsitter.

Bilde 3 – Vannpumpa virker fortsatt. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Det finnes en reguleringsplan for 91/4 med areal på 70 daa som innbefatter oppføring av 16 eneboliger etter godkjenning av kommunen den 29.11.1993.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 010 Vik Hovedgård
➡️ 030 Plasser og bruk av Vik