03 Vestby bru

I 1898 arvet Axel Fridtjof Gulbranson (1866-1950) Vestby gods. Han fikk bygd en «steinhvelvbru» i 1910-1912 etter tegninger av sin fetter, arkitekten, Adolf Bredo Stabell Greve (1871-1931) som var en kjent norsk arkitekt av monumentale bygg.

Bilde 1 – Arkitekten Bredo Greve (1871–1931), avbildet i Eiliv Fougner sin bok: «Norske ingeniører og arkitekter.

Steinhvelvbruen står ved utløpet til Tangenelva fra Våg ved oppkjørselen til Vestby gård og er oppført av murer Bekkevard fra Slitu. Brua er en av få gjenværende steinbruer i Follo og skiller seg ut på grunn av sin bredde.

Bilde 2 – Vestby bru er en steinhvelvbru oppført med mørtel for å spare tid og kostnader fremfor en tørrmurhugget bru. Foto: Willy Mikalsen, September 2018.

I Norge strekker steinhvelvbruenes tidsalder seg fra 1600- til 1950-tallet. Den eldste vi kjenner til er Smedbrua ved Kongsberg fra 1630. Ved steinbrubygging av tørrmur, måtte steinen hugges nøyaktig til, men ved fugede konstruksjoner kunne det være billigere å bruke mer mørtel enn å finpusse overflatene. Fordelen med tørrmur er at vannet dreneres og fare for frostsprengning er minimal. Tørrmur av ubearbeidet stein ble brukt frem til ca. 1880, mens tørrmur med tilhugget stein til ca. 1900. Tilhugget stein med mørtelfuger tåler spennvidder på opp mot tre ganger en bru av tørrmur. Hvelvbuen ble oppført på et stillas av tre og overføring av belastning fra stillas til steinhvelv var krevende arbeid som krevde stor nøyaktighet.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


I et gammelt avisoppslag fra Øvre Smaalenene Dagblad datert 1959 skrives følgende:
«Ved utløpsosen av Våg i Ytre Enebakk er det en idyll som mange sikkert har lagt merke til. Det er den gamle steinbrua hvor veien til Vestby gård fører over. Der er det en yndig liten bukt med vannliljer i blomst på forsommeren og grønne store blad som flyter stille i vannskorpen, mens solen i vest skaper sølvglitter mellom sivet og på de våte liljebladene. Den lille stranden på samme siden som hovedveien er et yndet tilholdssted for barna, og den gamle steinbrua forteller om fin murerkunst og sans for linjer.

Bilde 3 – Avisoppslag fra Smaalenenes Avis Dagblad anno 1959.

Det er gamle gråsteinsmurer Nilsen, Jaren som har bygget brua. Den er ikke særlig gammel, bare vel 50 år, men den er pen likevel, og representerer en brutype og en tid som neppe kommer tilbake. Rundt brua står det gamle, løvrike trær og kaster skygge over elva, som stille renner under brua og ut av Våg, for å slutte seg til andre rislebekker som til slutt blir Hobølselva i Enebakk-Mossevassdraget og havner i Vannsjø. Legg merke til Vestbybrua neste gang De reiser gjennom Enebakk. Den lager landskap på en ganske annen måte enn de prosaiske jernbruene og minner om riktig gamle dager.»

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Statens Vegvesen – Håndbok 230 (01.12.2002) – Steinhvelvbruer … (PDF her.)
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 01 Vestby gods