115 Husmannsplassen Moskau

Husmannsplassen Moskau var en av 3 plasser under odelsgarden Rustad, og ble ryddet midt på 1800-tallet. Selve plassen lå 1 km inn i skogen for husmannsplassen Hellerud, nær enden ned mot Høljern. Mellom disse to lå den andre husmannsplassen Vittenberg.

Bilde 1 – Flyfoto av Rustad gård. Bak jordlappen i skogen til høyre på bildet lå husmannsplassen
Moskau som ble nedlagt i 1895. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.7.1954, dm.no.

Første husmann på Moskau var Martinius Christiansen (1829-1913), gift med Ellen Dorthea Christophersdatter (1832-1915), da Carl Martiniusen ble født i 1856 og bosted oppgitt til Moskau.
Gunder Olsen (1834-1917), gift med Helene Jensdatter (1838-1920), var husmann fra ca. 1862-1874.
Hans Christophersen (1816-1879), gift med Elen Larsdatter (1822-1899), var husmann her fra 1875. Elen levde som enke på Hellerud til sin død.

Bilde 2 – Her er omrisset av selve ruinen av grunnmuren til husmannsplassen. Man kan
tydelig se størrelsen på huset, ca. 3x4m. Hele området ble beplantet med skog etter 2.
verdenskrig og tømmeret er nå tatt ut igjen. Foto: Trym Bergtatt, oktober, 2020.

Hans Petter Andreassen (1836-1892), gift med Anne Marie Christiansdatter (1847-1926), var den siste familien som bodde her fra 1877-1895, da den ble nedlagt. De fikk 6 barn her og sønnen Juul Hansen (1890-1966) ble sistefødte her før plassen ble fraflyttet og nedlagt i 1895.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Wikipedia – Lafteverk
↗️ Bygg og Bevar – Flytting av gammelt hus – Del 1 …
↗️ Bygg og Bevar – Flytting av gammelt hus – Del 2 …
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 116 Husmannsplassen Vittenberg
➡️ 123 Odelsgodset Rustad
➡️ 126 Husmannsplassen Hellerud