115 Husmannsplassen Moskau

Husmannsplassen Moskau var en av 3 plasser under odelsgarden Rustad, og ble ryddet midt på 1800-tallet. Selve plassen lå 1 km inn i skogen for husmannsplassen Hellerud, nær enden ned mot Høljern. Mellom disse to lå den andre husmannsplassen Vittenberg.

Bilde 1 – Flyfoto av Rustad gård. Ved jordlappen i skogen til høyre på bildet lå husmannsplassen
Moskau som ble nedlagt i 1895. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.7.1954, dm.no.

Første husmann på Moskau var Martinius Christiansen (1829-1913) gift med Ellen Dorthea Christophersdatter (1832-1915) da Carl Martiniusen ble født i 1856 og bosted oppgitt til Moskau. Gunder Olsen (1834-1917) gift med Helene Jensdatter (1838-1920) var husmann fra ca. 1862-1874. Hans Christophersen (1816-1879) gift med Elen Larsdatter (1822-1899) var husmann her fra 1875. Elen levde som enke på Hellerud til sin død.

Bilde 2 – Her er omrisset av selve ruinen av grunnmuren til husmannsplassen. Man kan
tydelig se størrelsen på huset, ca. 3x4m. Hele området ble beplantet med skog etter 2.
verdenskrig og tømmeret er nå tatt ut igjen. Foto: Trym Bergtatt, oktober, 2020.

Hans Petter Andreassen (1836-1892) gift med Anne Marie Christiansdatter (1847-1926) var den siste familien som bodde her fra 1877-1895 da den ble nedlagt. De fikk 6 barn her og sønnen Juul Hansen (1890-1966) ble sistemann som ble født her før plassen ble fraflyttet og nedlagt i 1895.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 
👉 RELATERTE TAVLER 👈
<  116 Husmannsplassen Vittenberg >
<  126 Husmannsplassen Hellerud >