54 Svendse-saga

Oppgangssagas tidsalder kom til ytterbygda etter 1500-tallet og under storhetstiden var det opptil 5 sager som leverte plank til Christiania. Oppgangssaga fungerte slik at et vanndrevet hjul med en veiveaksling drev en stang opp og ned med sagblad i enden.

Bilde 1 – Flyfoto av Svendse-saga datert 23.09.1948. Foto: dm.no.

Etter hvert måtte sagbrukene kjøpe tømmer fra Østerdalen som ble fløtet ned Glomma til Preståa og kjørt til sagene med hest. En av disse sagbrukene var Alfred Svendsen sitt. Sagbruket lå først på området der Mjærhallen ligger i dag, men ble revet etter krigen og flyttet nedenfor Sagstuen der den gamle REMA parkeringen er lokalisert i dag.

Bilde 2 – Et annet flyfoto av Svendse-saga datert 20.07.1954. Foto: Rolf Ingelsrud, dm.no.
Bilde 3 – Flyfoto med Ytre Enebakk Skole i forgrunnen datert 20.07.1954. Foto: Rolf Ingelsrud, dm.no

Svendse-saga ble lagt ned tidlig på 1960-tallet.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 06 Historien om Sagstuen >
< 56 Bjerke-saga >