54 Svendse-saga

Oppgangssagas tidsalder kom til ytterbygda etter 1500-tallet og under storhetstiden var det opptil 5 sager som leverte plank til Christiania. Oppgangssaga fungerte slik at et vanndrevet hjul med en veiveaksling drev en stang opp og ned med sagblad i enden.

Bilde 1 – Flyfoto av Svendse-saga datert 23.09.1948. Foto: dm.no.

Etter hvert måtte sagbrukene kjøpe tømmer fra Østerdalen som ble fløtet ned Glomma til Preståa og kjørt til sagene med hest. En av disse sagbrukene var Alfred Svendsen (1885-1965) sitt. Sagbruket lå først på området der Mjærhallen ligger i dag, men ble revet etter krigen og flyttet nedenfor Sagstuen der den gamle REMA parkeringen er lokalisert i dag.

Bilde 2 – Et annet flyfoto av Svendse-saga datert 20.07.1954. Foto: Rolf Ingelsrud, dm.no.
Bilde 3 – Flyfoto med Ytre Enebakk Skole i forgrunnen datert 20.07.1954. Foto: Rolf Ingelsrud, dm.no.

Svendse-saga ble lagt ned tidlig på 1960-tallet.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 06 Historien om Sagstuen >
< 56 Bjerke-saga >
< 129 Viksaga >