12 Badstua ved Tangenelva

Badstue og «folkebad» for innbyggerne i Ytterbygda i årene før og under krigen var plassert på en øy i Tangenelva – rett på nedsiden av dagens brannstasjon. Under arbeid med kraftstasjonen ble det fylt på grunnmasse som resulterte i at selve øya nå er borte. Man kan fortsatt se tydelige spor av hvor badstua lå i Tangenelva.

Bilde 1 – Badstua sett fra dagens parkeringsplass ved brannstasjonen. Foto: Trym Bergtatt, November 2018.

I dag har den nye brannstasjonen spist opp mye av tomten, men selve grunnmuren står der fortsatt.

Bilde 2 – Restene av badstua sett fra nedsiden av elva. Brannstasjonen i bakgrunnen.
Foto: Trym Bergtatt, November 2018.

Dagens brannstasjonen har spist opp mye av tomten, men selve grunnmuren står der fortsatt som et minne av badstua og alle historiene som garantert ble fortalt der inne.

Bilde 3 – Steinvollen til brannstasjonen har så vidt ivaretatt ruinen. Foto: Trym Bergtatt, November 2018.

Selve huset ble auksjonert bort 9. juli 1963 og flyttet til Myra ved Durudbakken og senere påbygd. Vedovnen ble flyttet til klubbhuset på DRIV-plassen og brukes i badstua der den dag i dag.

Bilde 4 – Sanitetsforeningen kvittet seg med badstua på 1960-tallet da de fleste hadde fått
eget bad hjemme. Idrettsklubben DRIV ville ha den gratis etter all frivillig arbeid, men den ble i 1963 auksjonert bort til Hjalmar Bjerkeland og flyttet til Myra. Foto: Anita B. Bjørndalen.
ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


Østlandets Blad hadde en sisteside i avisen som var ment for kvinner. Her et notis fra 1956 som omhandler «Ytre Enebakk Sanitetsforening».

Bilde 5 – Kvinnesiden i Østlandets Blad med referat fra Ytre Enebakk og Vikskroken Sanitets-foreninger. Her var det bekymring for videre bruk av badstua grunnet sviktende besøk og innskrenkninger i åpningstider. Fotomontasje: Trym Bergtatt, 25.01.2023.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Enebakk Historielag – badstua …
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 10 Vik hovedgård