76 Husmannsplassen Vollene

Husmannsplassen Vollene under Vestby gods ble satt opp et stykke nord for husene på Vestby mellom 1865 og 1875 på det som i dag heter Kjellgårdveien.

Bilde 1 – Husmannsplassen Vollene en vakker sommerdag i 1929. Foto: Fra Ove Tajet.

Registrerte husmenn på Vollene i ca. tall fra 1865 til 1925 var:

  • 1865-1875 – Johannes Hansen (1807-1867) g m Anne Christina Thoresdatter (1826-1884).
  • 1900-1925 – Martin Johannesen (1851-1925) g m Lovise Hansdatter (1852-1921).
Bilde 2 –
Bilde 3 –

Hjalmar Johansen Bjerkeland (1892-1985) g m Bertha Kjeldgård (1893-1972) skjøtet tomten i 1926 fra Enebakk kommune for kr. 10.000.

Bilde 4 – Sommerbilde fra Vollene med utsyn til enden av Våg ved Vestby bru. Øverst til høyre på bildet skimter man den gamle låven på Vestby gård fra 1904. Den brant helt ned av lynnedslag den 19.6-1939. Våglia slik vi kjenner den ved Esso – eksisterte ikke på dette bildet. Foto: Fra Ove Tajet.

Karl Kjelgård (1904-1995) g m Mary Emilie Haga (1918-2001) kjøpte Vollene i 1929 og har siden den gang samkjørt driften av jordbruk og ku-drift med sin bror Kristian som kjøpte Østre Kjellgård. Vollene var på 20 mål innmark og 40-50 mål skog.

Bilde 5 – Det gamle skjulet står fortsatt – om noe redusert. Her med utsikt over mot Våglia. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Etterkommere av Karl Kjelgård bor fortsatt på Vollene.

 RELATERTE TAVLER
< 01 Vestby Gods >
< 75 Husmannsplassen Østre Kjellgård >