76 Husmannsplassen Vollene

Husmannsplassen Vollene under Vestby gods ble satt opp et stykke nord for husene på Vestby mellom 1865 og 1875. Den gamle krøtterveien ble etter hvert hetende Kjellgårdveien.

Bilde 1 – Husmannsplassen Vollene en vakker sommerdag i 1929. Foto: Ove Tajet.

Registrerte husmenn på Vollene i ca. tall fra 1865 til 1925 var:

  • 1865-1875 – Johannes Hansen (1807-1867) g m Anne Christina Thoresdatter (1826-1884).
  • 1900-1925 – Martin Johannessen (1851-1925) g m Lovise Hansdatter (1852-1931).

Martin Johannessen var sønnen til Mølleren Johannes Hansen som først bodde på Møllerstuen – arbeiderboligen som tilhørte Vestby mølle/Frørenseriet og lå rett over der frørenseriet/lageret er i dag. Møllerstuen er revet for lenge siden og tomten er i dag den gressletta til høyre for Vågliveien ved bensinstasjonen.

Bilde 2 – Mølleren Martin Johannessen med kone Lovise Hansdatter bodde på Vollene. Han jobbet på Vestby mølle. Foto: dm.no.

Her er et bilde av datteren Hanna Hansen (1880-1957) på en bytur til Christiania på slutten av 1890-tallet.

Bilde 3 – Hanna Hansen (1880-1957) i finkjole hos fotograf N. Egeberg, Christiania. Foto: N. Egeberg, ca. 1895, dm.no.

Hjalmar Johansen Bjerkeland (1892-1985) g m Bertha Kjeldgård (1893-1972) skjøtet tomten i 1926 fra Enebakk kommune for kr. 10.000.

Bilde 3 – Sommerbilde fra Vollene med utsyn til enden av Våg ved Vestby bru. Øverst til høyre på bildet skimter man den gamle låven på Vestby gård fra 1904. Den brant helt ned av lynnedslag den 19.6-1939. Våglia slik vi kjenner det ved Esso – var ikke-eksisterende. Foto: Ove Tajet.

Karl Kjelgård (1904-1995) g m Mary Emilie Haga (1918-2001) kjøpte Vollene i 1929 og har siden den gang samkjørt driften av jordbruk og ku-drift med sin bror Kristian som kjøpte Østre Kjellgård. Vollene var på 20 mål innmark og 40-50 mål skog.

Bilde 4 – Anne Elise Martinsdatter, gift med ølkjører Thorvald Petrus Kristiansen. Barna er Signe Kristiansen (gift Skaug) og Solveig Kristiansen (gift Hagen). Anne er datter av Martin Johannessen). Foto: Ove Tajet.

Rita Nyquist forteller at hun som lita jente på Vollene bevitnet at dyrene ble hentet fra gården. «Det var i 1973 og jeg var 8 år da dyrene ble hentet, da hadde veien akkurat blitt ferdig og jeg sto i vinduet og gråt fordi kuene skulle bort. Grisene fikk bli litt lengre og hesten Borka noen år til. Da jeg begynte i 1 klasse var det ikke annet en krøtter-/traktorvei der.»

Bilde 5 – Her sitter Rita Nyquist – 3 år, på ryggen til Borka en vakker sommerdag i 1968. Foto: Rita Nyquist.

Etterkommere av Karl Kjelgård bor fortsatt på Vollene og Kari Nyquist flyttet hit i 1966.

Bilde 5 – Det gamle skjulet står fortsatt – om noe redusert. Her med utsikt over mot Våglia. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 01 Vestby Gods >
< 04 Vestby Mølle/Frørenseriet >
< 75 Husmannsplassen Østre Kjellgård >
< 77 Møllesteinen >
< 147 Møllerstuen >