76 Husmannsplassen Vollene

Under arbeid!

Vollene under Vestby gård ble bygd et stykke nord for husene på Vestby mellom 1865 og 1875. Johannes Hansen født ca. 1807 var husmann før 1875. Hjalmar Bjerkeland skjøtet tomten i 1926 fra Enebakk kommune for 10.000 kroner. Før det hadde han vært husmann på Bjerke og senere Nordkroken og Granerud. Han solgte eiendommen til Karl Kjeldgård i 1929. Eiendommen er på 20 mål innmark og 40-50 mål skog.